Έγγραφο πολιτικής για το Λόμπυ στη Κύπρο

Λόγω του ότι η αθέμιτη και ανεξέλεγκτη άσκηση πιέσεων είναι αρκετά διαδεδομένη στην Κύπρο και περιβάλλεται από ένα πέπλο μυστικότητας η διαφάνεια στο lobbying δεν είναι εγγυημένη. Επομένως, κρίνεται αναγκαίο να αντιμετωπιστεί η έλλειψη ουσιαστικών ρυθμίσεων για το lobbying με στοχευόμενες λύσεις, οι οποίες θα ρυθμίζουν τόσο τους λομπίστες αλλά και εκείνους που δέχονται τις πιέσεις.

Το κείμενο που δημιουργήθηκε από την ΔΔ-Δ, στην ουσία συνοψίζει τις συστάσεις που έγιναν στην Εθνική Έκθεση για το lobbying που ετοιμάστηκε από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου για τους σκοπούς του χρηματοδοτούμενου από την ΕΕ έργου Lifting the Lid on Lobbying. Η έκθεση με τίτλο «Εξυγίανση του lobbying: H Χαρτογράφηση του lobbying στην Κύπρο» αποτελεί μέρος των παραδοτέων του περιφερειακού έργου στο οποίο λαμβάνουν μέρος 19 ευρωπαϊκές χώρες, και είχε σκοπό να αξιολόγησει το βαθμό στον οποίο οι χώρες έχουν ένα διαφανές, δεοντολογικό και ανοικτό πλαίσιο για το lobbying και τη λήψη αποφάσεων.

Ολες οι πληροφορίες του προγράμματος και οι εκθέσεις βρίσκονται στην ειδική ιστοσελίδα που δημιουργήθηκε για το πρόγραμμα.