Ανακοίνωση της Διαφάνειας Κύπρος

Η οργάνωση «Διαφάνεια Κύπρος»  ενημερώνει ότι η κυρία Έλενα Τάνου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου  της «Διαφάνειας Κύπρος» κατόπιν δικής της πρωτοβουλίας θα απέχει από οποιεσδήποτε συνεδριάσεις, λήψη αποφάσεων  ή συμμετοχή σε επιτροπές της ΔΚ μέχρι και την λήξη της προεκλογικής περιόδου. Η απόφαση της κυρίας Τάνου έχει ληφθεί λόγω της προσωπικής δραστηριότητας της στην προεκλογική εκστρατεία υπέρ συγκεκριμένου υποψηφίου.