ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΦΟΡΟΥΜ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

Λευκωσία, 20 Ιουλίου 2018 – Στις 19 Ιουλίου 2018 πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ της Αντιπροέδρου του ΔΣ του Κυπριακού Φόρουμ Ακεραιότητας, κας Έλενας Τάνου, του  Προέδρου του ΔΣ του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου (ΟΝΕΚ), κ. Παναγιώτη Σεντώνα και του Διευθυντή του ΟΝΕΚ, κ. Μενέλαου Μενελάου.

Κατά τη συνάντηση ανανεώθηκε το Πρωτόκολλο Sυνεργασίας που υπέγραψαν το 2014 οι δύο Οργανισμοί. Στο Πρωτόκολλο Συνεργασίας αναφέρεται η διεύρυνση της συνεργασίας η οποία περιλαμβάνει τη συνδιοργάνωση σεμιναρίων και δραστηριοτήτων με και για τους νέους, τα οποία θα περιλαμβάνουν θέματα που αφορούν την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση για το φαινόμενο της διαφθοράς. Επίσης, γίνεται αναφορά στην από κοινού διεξαγωγή ερευνητικών προγραμμάτων και στην παροχή τεχνογνωσίας και εμπειρογνωμοσύνης στα θέματα που άπτονται των ενδιαφερόντων των δύο οργανισμών.

Η συζήτηση ήταν πολύ εποικοδομητική και ήδη έχουν συζητηθεί τα επόμενα βήματα της συνεργασίας τα οποία θα ανακοινωθούν σε μετέπειτα στάδιο.

 20180719_155600 20180719_155655