Αποτελέσματα πρόσκλησης «Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων» προς τα μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων

Η οργάνωση Διεθνής Διαφάνεια – Κύπρος απέστειλε στις 18 Δεκεμβρίου 2014 σε όλα τα μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων πρόσκληση να προβούν εθελοντικά, για σκοπούς διαφάνειας, σε γραπτή δήλωση οικονομικών συμφερόντων η οποία περιλάμβανε τα ακόλουθα στοιχεία:

  1. Τις επαγγελματικές δραστηριότητες (εκτός βουλής) των βουλευτών κατά τη διάρκεια των τριών ετών πριν από την ανάληψη των καθηκόντων τους στο Κοινοβούλιο, και τη συμμετοχή τους κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου σε διοικητικά συμβούλια ή επιτροπές εταιρειών, μη κυβερνητικών οργανώσεων, ενώσεων ή άλλων οργανισμών με νομική προσωπικότητα,
  2. Οποιαδήποτε αμειβόμενη τακτική δραστηριότητα που αναλαμβάνουν οι βουλευτές από κοινού με την άσκηση των καθηκόντων τους, είτε ως υπάλληλοι είτε ως αυτοαπασχολούμενοι,
  3. Τη συμμετοχή σε διοικητικά συμβούλια ή επιτροπές εταιρειών, μη κυβερνητικών οργανώσεων, ενώσεων ή άλλων οργανισμών με νομική προσωπικότητα, ή οποιαδήποτε άλλη εξωτερική δραστηριότητα, αμειβόμενη ή μη,
  4. Οποιαδήποτε περιστασιακή αμειβόμενη εξωτερική δραστηριότητα (περιλαμβανομένων της συγγραφικής δραστηριότητας, του διδακτικού έργου ή της παροχής ειδικευμένων συμβουλών), εάν η συνολική αμοιβή υπερβαίνει τα 5,000 Ευρώ ανά ημερολογιακό έτος,
  5. Τη συμμετοχή σε εταιρεία ή σύμπραξη, όταν αυτή ενδέχεται να έχει επιπτώσεις επί της δημόσιας πολιτικής, ή όταν η συμμετοχή αυτή δίνει στο βουλευτή τη δυνατότητα σημαντικής επιρροής επί υποθέσεων του εν λόγω οργανισμού,
  6. Οιαδήποτε οικονομική υποστήριξη, σε προσωπικό ή σε υλικούς πόρους, που έρχεται να προστεθεί στα παρεχόμενα από το Κοινοβούλιο μέσα και που χορηγείται στο βουλευτή στο πλαίσιο των πολιτικών του δραστηριοτήτων από τρίτους, με ένδειξη της ταυτότητας των τρίτων αυτών,
  7. Οποιαδήποτε άλλα οικονομικά συμφέροντα που μπορεί να επηρεάζουν την εκτέλεση των καθηκόντων των βουλευτών.

Μεταξύ 18 Δεκεμβρίου 2014 και 25 Ιανουαρίου 2015 η ΔΔ-Κ απέστειλε μέσω της γραμματείας της Βουλής τρεις υπενθυμίσεις στα μέλη του κοινοβουλίου Οι ίδιες υπενθυμίσεις απεστάλησαν και στις επίσημες προσωπικές ηλεκτρονικές διευθύνσεις των βουλευτών όπως αυτές αναφέρονται στην ιστοσελίδα της Βουλής αλλά και επιπρόσθετα στις προσωπικές ηλεκτρονικές διευθύνσεις που αναγράφονται στα προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας του κάθε βουλευτή.

Στην αρχική πρόσκληση ανταποκρίθηκαν επτά (7) βουλευτές οι οποίοι απέστελλαν μέχρι και τις 30 Ιανουαρίου τις δηλώσεις τους σε έντυπο το οποίο ετοιμάστηκε από τη οργάνωση Διεθνής Διαφάνεια – Κύπρος με βάση το πρότυπο που ισχύει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τονίζεται ότι η συγκεκριμένη δήλωση δεν αποτελεί ούτε υποκαθιστά σε καμία περίπτωση την δήλωση για το πόθεν έσχες.

Οι βουλευτές που ανταποκρίθηκαν (το αρχείο ανοίγει σε ξεχωριστό παράθυρο σε PDF) και η ημερομηνία παραλαβής της δήλωσης:

Ονοματεπώνυμο Κοινοβουλευτικό Κόμμα Ημ. Παραλαβής
Αδάμου Αδάμος Α.Κ.Ε.Λ. 30/01/2015
Αντωνίου Αντώνης ΔΗ.ΚΟ. 14/01/2015
Γεωργίου Γεώργιος ΔΗ.ΣΥ. 05/01/2015
Ζαχαρίου Ζαχαρίας ΔΗ.ΣΥ. 30/01/2015
Περδίκης Γιώργος Κίνημα Οικολόγων Περιβαλλοντιστών 27/01/2015
Προκοπίου Γεώργιος ΔΗ.ΚΟ. 20/01/2015
Τορναρίτης Νίκος ΔΗ.ΣΥ. 29/01/2015

Επιπρόσθετα ανταποκρίθηκαν οι ακόλουθοι οι οποίοι απέστειλαν δήλωση μετά τις 30 Ιανουαρίου.

Ονοματεπώνυμο Κοινοβουλευτικό Κόμμα Ημ. Παραλαβής
Νουρής Νίκος

Νεοφύτου Αβέρωφ

Ομήρου Γιαννάκης

Μαυρονικόλα Ρούλλα

Βαρνάβα Γιώργος

Μιχαηλίδης Αντρέας

Αθηνά Κυριακίδου

ΔΗ.ΣΥ.

ΔΗ.ΣΥ.

ΕΔΕΚ

ΕΔΕΚ

ΕΔΕΚ

ΔΗΣΥ

ΔΗΚΟ

06/02/2015

06/02/2015

11/02/2015

25/02/2015

25/02/2015

27/02/2015

02/03/2015

Δημήτρης Συλλούρης ΕΥΡΩ.ΚΟ 05/02/2015Ενημερώσε με email την ΔΔ-Κ, ότι θα δώσει όλα τα περιουσιακά τουστοιχεία καθώς και τους τραπεζικούς λογαριασμούς στη δημοσιότητα σε λίγες εβδομάδες.