Αποτελέσματα του Δείκτη Αντίληψης της Διαφθοράς για το 2016

Λευκωσία, 25 Ιανουαρίου 2017 – Ραγδαία πτώση σημειώνει η Κύπρος στο Δείκτη Αντίληψης της Διαφθοράς (ΔΑΔ) για το 2016. Η Κύπρος βρίσκεται στη 47η θέση ανάμεσα σε 176 χώρες, σημειώνοντας πτώση 15 θέσεων  σε σύγκριση με τα αποτελέσματα του ΔΑΔ για το 2015. Ανάμεσα στις 31 ευρωπαϊκές χώρες, βρίσκεται στην 22η θέση, σημειώνοντας πτώση τεσσάρων θέσεων σε σύγκριση με το 2015.

 

Ποιος είναι ο ΔΑΔ:

O ΔΑΔ δημοσιοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1995, και αποτελεί το πλέον αναγνωρισμένο εργαλείο της Διεθνούς Διαφάνειας με βάση το οποίο βαθμολογεί και κατατάσσει τις χώρες παγκοσμίως, σε ετήσια βάση, ανάλογα με τις αντιλήψεις εμπειρογνωμόνων και διεθνών οργανισμών οι οποίοι αξιολογούν τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και τη διαφθορά στο δημόσιο τομέα.

 

Πώς γίνεται η μέτρηση:

Ο ΔΑΔ είναι ένας σύνθετος δείκτης, όπου συνδυάζει έρευνες και αξιολογήσεις για τη διαφθορά, που συλλέγονται από ποικίλους αξιόπιστους θεσμούς, σε αντίθεση με το Ευρωβαρόμετρο, το οποίο μετρά την αντίληψη του κοινού για τη διαφθορά. Για την αξιολόγηση της Κύπρου, χρησιμοποιήθηκαν πέντε πηγές και αυτές αφορούσαν:

  1. Bertelsmann Foundation Sustainable Governance Index 2016
  2. Economist Intelligence Unit Country Risk Ratings 2016
  3. Global Insight Country Risk Ratings 2015
  4. Political Risk Services International Country Risk Guide 2016
  5. World Economic Forum Executive Opinion Survey (EOS) 2016

Τα δεδομένα που συλλέγονται αφορούν τους τελευταίους 24 μήνες. Για το 2016, η έρευνα βαθμολογεί και κατατάσσει σε σειρά (βάσει της μεθοδολογίας που έχει αναπτυχθεί από το Πανεπιστήμιο του Passau της Γερμανίας) 176 χώρες ανάλογα με την αντίληψη της συνολικής διαφθοράς που υπάρχει για την κάθε χώρα.

Έχοντας υπόψη ότι η διαφθορά γενικά περιλαμβάνει παράνομες δραστηριότητες που εσκεμμένα κρύβονται και έρχονται στο φως μέσα από σκάνδαλα, έρευνες ή διώξεις, οι μετρήσεις περιλαμβάνουν εμπειρικά δεδομένα που συλλέγονται από αναφορές που γίνονται για δωροδοκίες, αριθμό διώξεων ή δικαστικές υποθέσεις που σχετίζονται άμεσα με τη διαφθορά. Επίσης, οι μετρήσεις περιλαμβάνουν την αποτελεσματικότητα της αστυνομίας, των δικαστηρίων και των μέσων ενημέρωσης στη διερεύνηση και την έκθεση στη διαφθορά. Ως εκ τούτου, ο πιο αξιόπιστος τρόπος για να συγκριθούν τα επίπεδα διαφθοράς μεταξύ των κρατών είναι η συλλογή αξιολογήσεων που γίνονται από φορείς που έχουν την αρμοδιότητα να αξιολογούν τη διαφθορά στο δημόσιο τομέα.

Όσον αφορά τη βαθμολογία (score) και τη κατάταξη (rank) των χωρών, η βαθμολογία δείχνει το αντιληπτό επίπεδο της διαφθοράς στο δημόσιο τομέα με βάση μια κλίμακα από 0-100, όπου 0 σημαίνει ότι oι πολίτες μιας χώρας θεωρούν πώς έχει υψηλή διαφθορά και 100 σημαίνει ότι οι πολίτες μιας χώρας  δεν αποδέχονται τη διαφθορά.  Όσον αφορά την κατάταξη, αυτή δείχνει τη θέση μιας χώρας σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες που περιλαμβάνονται στο Δείκτη Αντίληψης της Διαφθοράς.

Για το 2016, οι χώρες με τη χαμηλότερη αντίληψη διαφθοράς παγκοσμίως, είναι  η Δανία, η Νέα Ζηλανδία και η Φινλανδία ενώ οι χώρες με την υψηλότερη αντίληψη διαφθοράς είναι η Βόρειος Κορέα, το Νότιο Σουδάν και η Σομαλία.  Στις ευρωπαϊκές χώρες, οι χώρες με την χαμηλότερη αντίληψη διαφθοράς είναι η Δανία, η Φινλανδία και η Σουηδία ενώ την υψηλότερη αντίληψη διαφθοράς παρουσιάζουν οι Ιταλία, Ελλάδα και Βουλγαρία.

 

Ποια η σημασία του ΔΑΔ για την Κύπρο:

Τα τελευταία χρόνια η Κύπρος παρουσιάζει μια πτωτική τάση. Η τάση αυτή μπορεί να αποδοθεί στις υποθέσεις διαφθοράς που παραπέμπονται στη δικαιοσύνη τα τελευταία χρόνια και επομένως έχουν αντίκτυπο και στις αξιολογήσεις που γίνονται. Σημειώνεται ότι, τα αποτελέσματα λαμβάνονται σοβαρά υπόψη από ξένους επενδυτές οι οποίοι μελετούν το ΔΑΔ και αποφεύγουν τις χώρες όπου η κατάταξη τους είναι χειρότερη από την προηγούμενη χρονιά.

Πρόσφατες έρευνες έχουν επίσης βρει ότι και οι τουρίστες μελετούν τον συγκεκριμένο δείκτη και αποφεύγουν χώρες όπου αυξάνεται η διαφθορά. Χρειάζεται η πολιτική βούληση από τη πολιτεία, τους νομοθέτες και τους αξιωματούχους να πάρουν μέτρα για την καταπολέμηση της διαφθοράς.  Τα αποτελέσματα σαφώς και πρέπει να μας προβληματίσουν και κρίνεται ως επιτακτική ανάγκη η λήψη μέτρων για μείωση της διαφθοράς και προώθησης της διαφάνειας εφόσον η διαφθορά επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την οικονομική ανάπτυξη. Επομένως, αν επιθυμούμε να αυξήσουμε τα ξένα κεφάλαια και τις επενδύσεις στη χώρα μας, τότε έμφαση πρέπει να δοθεί στη βελτίωση της θέσης της χώρας μας στην κατάταξη αυτή.

 

Συνοπτικός πίνακας με τα αποτελέσματα της Κύπρου τα τελευταία πέντε χρόνια:

Βαθμολογία

0: υψηλή αποδοχή διαφθοράς

100: μη αποδοχή διαφθοράς

 Παγκόσμια Κατάταξη

 

2012 66 29
2013 63 31
2014 63 31
2015 61 32
2016 55 47

 

Δείτε τον Πίνακα με όλες τις χώρες ΕΔΩ

 

CPI2016_EU_EN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

world map

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για επικοινωνία

Μαρία Κωνσταντίνου, Λειτουργός ΔΔ-Κ

+357 22 025772

[email protected]

Facebook: facebook.com/TransparencyCyprus/