Β’ Ετήσια Γενική Συνέλευση του οργανισμού Διεθνής Διαφάνεια-Κύπρος

Πραγματοποιήθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου 2014 στη Λευκωσία η Β’ Ετήσια Γενική Συνέλευση του οργανισμού Διεθνής Διαφάνεια-Κύπρος. Στην συνέλευση έγινε ανασκόπηση της μέχρι σήμερα πορείας της οργάνωσης, των δράσεων και αποτελεσμάτων που επιτεύχθηκαν τα τελευταία δύο χρόνια.

Η Διεθνής Διαφάνεια-Κύπρος έχει καταφέρει τους τελευταίους 12 μήνες να εδραιώσει την ΔΔ-Κ ως τον οργανισμό ο οποίος συνεισφέρει στην ενημέρωση, έρευνα και αντιμετώπιση της διαφθοράς στο νησί μας. Απώτερος στόχος του οργανισμού ήταν η βελτίωση της γνώσης και η ενημέρωση του κοινού σε θέματα διαφθοράς. Γι’ αυτό το λόγο έχουν δημοσιευθεί αρκετά άρθρα στο τύπο και σε διάφορα έντυπα και ηλεκτρονικά δίκτυα αναφορικά με θέματα διαφθοράς.

Το έργο της ΔΔ-Κ κατά την περίοδο 2013-2014 περιλαμβάνει μαζί με άλλα: (α) την συγγραφή 18 άρθρων σε εξειδικευμένα περιοδικά, (β) 13 δελτία τύπου, (γ) 14 συνεντεύξεις (ραδιοφωνικές, τηλεοπτικές, σε εφημερίδες), (δ) την παρουσία σε 4 συνέδρια/ημερίδες με θέμα την διαφάνεια και την διαφθορά, (ε) συναντήσεις με κρατικούς αξιωματούχους για την προώθηση θεμάτων σχετικά με την διαφάνεια και την διαφθορά, (στ) συνεργασίες με διάφορες υπηρεσίες και υπογραφή μνημόνια συνεργασίας, (ζ) την υποβολή 2 ερευνητικών προτάσεων σε ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα, (η) την διεξαγωγή μιας έρευνας αναφορικά με οικονομικές απάτες και (θ) την ανάληψη του προγράμματος Advocacy and Legal Advice Centre (ALAC) για την δημιουργία μιας υπηρεσίας κατά της διαφθοράς με σκοπό την ενημέρωση, καθοδήγηση και υποστήριξη σε θύματα και πληροφοριοδότες κατά της διαφθοράς.

Στη Γενική Συνέλευση έγινε η εκλογή του νέου διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο 2012-2014 το οποίο απαρτίζεται από τους:

Ο στόχος της οργάνωσης για την περίοδο 2014-2015 είναι η εστίαση και εργασία στα θέματα: (α) νεολαία – παιδεία και διαφάνεια (β) προστασία του πληροφοριοδότη, (γ) διαβούλευση και (δ) γραμμή επικοινωνίας του πολίτη. Παράλληλα έχει ήδη ετοιμαστεί το πλαίσιο για την δημιουργία του Φόρουμ Επιχειρηματικής ακεραιότητας καθώς και προγράμματα που αφορούν το θέμα του Λόμπυ στη Κύπρο και της ενημέρωσης για την απάτη.

Ετήσια έκθεση 2013-2014

Ετήσια Οικονομική Έκθεση

Κώδικας Δεοντολογίας Μελών