ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

Η Διαφάνεια Κύπρος παραμένει πιστή στο να συνεισφέρει στην ενδυνάμωση της κοινωνίας και να βελτιώσει την ποιότητα της δημόσιας και ιδιωτικής διακυβέρνησης στην Κύπρο, προωθώντας την διαφάνεια, την ακεραιότητα καθώς και την ανάληψη ευθύνης. Μερικές από τις προτεραιότητες είναι η αύξηση της αντίληψης του κοινού για τις επιπτώσεις της διαφοράς, και η ενδυνάμωση καθώς και η ενθάρρυνση των πολιτών στο να συμμετέχουν στην καταπολέμηση της διαφθοράς.

Με βάση τους πιο πάνω όρους εντολής μας και ως μέλος της διεθνούς οργάνωσης Διεθνής Διαφάνεια, δεν μπορούσαμε να μείνουμε απαθείς από τους διάφορους ισχυρισμούς που είδαν τα φως της δημοσιότητας τους τελευταίους μήνες αναφορικά με πράξεις διαφθοράς και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος από πολιτικούς και υποψηφίους για την προεδρία της Κυπριακής Προεδρίας.

Ο τόπος μας βρίσκεται στο στόχαστρο διαφόρων ξένων κέντρων που προσπαθούν να πλήξουν την αξιοπιστία του πλαισίου διακυβέρνησης μας και ισχυρισμοί όπως τους πιο πάνω ισχυροποιούν τις θέσεις αυτών των κέντρων όσο αβάσιμες και να είναι. Γι’ αυτό τον λόγο οι διάφορες εμπλεκόμενες αρχές (π.χ. Γενική Εισαγγελία, Ελεγκτική Υπηρεσία, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΜΟΚΑΣ, κλπ.) θα πρέπει άμεσα να ενεργούν και αυτόβουλα να προβαίνουν σε διερεύνηση αυτών των ισχυρισμών ούτως ώστε, είτε να επιβεβαιώνουν τους εν λόγω ισχυρισμούς και οι ένοχοι να καταδικάζονται παραδειγματικά, είτε να επιβεβαιώνεται επίσημα το αβάσιμο των εν λόγω ισχυρισμών.

Την ίδια στιγμή, τα δημόσια πρόσωπα που βρίσκονται στο στόχαστρο των συγκεκριμένων ισχυρισμών, οφείλουν και θα πρέπει άμεσα να δίνουν πειστικές απαντήσεις προς το κοινό. Η απάθεια και η αδράνεια αυτών των φορέων δυστυχώς επιβεβαιώνει τους διάφορους ισχυρισμούς και καταγγελίες που ακούμε τόσο έντονα τον τελευταίο καιρό και τους καταστεί συνένοχους στο συνεχή διασυρμό της Κύπρου.

Ως Διαφάνεια Κύπρος δεσμευόμαστε να παραμείνουμε πιστοί στους στόχους μας και θα συνεχίσουμε να τους προωθούμε τόσο μέσω της συνεχούς ενημέρωσης όσο και των μέσων που διαθέτουμε στο εξωτερικό μέσω της Διεθνούς Διαφάνειας.