ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Λευκωσία, 22 Δεκεμβρίου 2017 

Ανακοίνωση Τύπου

Καταστατικές Αλλαγές στη Διεθνή  Διαφάνεια Κύπρου

 

Η Διαφάνεια-Κύπρος  Λτδ, χρησιμοποιώντας την εμπορική επωνυμία Διεθνής Διαφάνεια- Κύπρου (ΔΔ-Κ), από το έτος σύστασης της, το 2010, στοχεύει στη βελτίωση της γνώσης,  την ενημέρωση του κοινού σε θέματα διαφθοράς και τη προώθηση της διαφάνειας στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

 

Η ΔΔ-Κ έχει επιτύχει μέσα σε 7 χρόνια που δραστηριοποιείται στην Κύπρο,  να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει το κοινό, την εκτελεστική και νομοθετική εξουσία και τους αξιωματούχους του κράτους σε βαθμό ώστε να εντατικοποιηθούν οι ενέργειες τους για καταπολέμηση της διαφθοράς και ενδυνάμωση της διαφάνειας. Ο Οργανισμός μας είναι δικαιολογημένα περήφανος για το μέχρι σήμερα έργο του. Πιο συγκεκριμένα, κατάφερε να προωθήσει και να ενθαρρύνει προτάσεις νόμου και τη συγγραφή Εθνικού  Σχεδίου Δράσης κατά της διαφθοράς από την εκτελεστική και νομοθετική εξουσία.  Συνέβαλε με (α) πέρα των 300 παρεμβάσεων στα  ΜΜΕ, (β) διοργάνωσε πέρα των 15 εκδηλώσεων, συνεδρίων και ημερίδων, (γ) διοργάνωσε βιωματικά εργαστήρια και επισκέφτηκε πέραν των 30 εκπαιδευτικών και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων στη χώρα μας, (δ)  διοργάνωσε  μαθητικούς και επαγγελματικούς διαγωνισμούς, (ε) συμμετείχε σε περισσότερες από 7 καλοκαιρινές μαθητικές κατασκηνώσεις, (στ) πραγματοποίησε συναντήσεις με κρατικούς και ευρωπαίους αξιωματούχους για την προώθηση θεμάτων σχετικά με τη διαφάνεια και τη διαφθορά, (ζ) συνέβαλε στην πραγματοποίηση συνεργασιών με διάφορες υπηρεσίες και οργανώσεις με τις οποίες υπογράφηκαν  μνημόνια συνεργασίας, (η) συνέβαλε στην προώθηση σημαντικών νομοθεσιών και (θ) υποβλήθηκαν πέραν των 3 ερευνητικών προτάσεων σε ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα.  Είναι αξιοσημείωτο, επίσης, ότι πολλές από τις  προτεινόμενες μας εισηγήσεις προς την εκτελεστική εξουσία έχουν υλοποιηθεί ή προγραμματίζονται να υλοποιηθούν.

 

Τους τελευταίους μήνες, όμως, το Διοικητικό Συμβούλιο για λόγους αρχής διαφώνησε με τη Διεθνή Διαφάνεια που εδρεύει στο Βερολίνο αναφορικά με το επίκεντρο των δραστηριοτήτων της Οργάνωσης. Επίσης εξίσου σημαντικό, το Βερολίνο δεν έπειθε τεκμηριώνοντας το λόγο που επιθυμούσε όπως η Διαφάνεια Κύπρου να ασχοληθεί κυρίως με το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, την τραπεζική ακεραιότητα και τις ‘χρυσές βίζες’ και να υιοθετήσει πιο επιθετική πολιτική έναντι της Κυβέρνησης της Κύπρου στα θέματα αυτά, τη στιγμή που οι έρευνες και το ευρωβαρόμετρο των Βρυξελλών δείχνουν ότι η διαφθορά δεν είναι σε αυτόν το τομέα, ενώ το ξέπλυμα παράνομου χρήματος οργιάζει στα κατεχόμενα και όχι στις ελεύθερες περιοχές, και, τέλος, η Διεθνής Διαφάνεια στο Βερολίνο δεν δείχνει την ίδια προσέγγιση σε άλλες χώρες μέλη της αναφορικά με το θέμα με τις ‘χρυσές βίζες’. Εφόσον δεν υπήρχε καμία χρηματική βοήθεια/στήριξη από το Βερολίνο αλλά υπήρχε ταυτόχρονα  επιμονή εκ μέρους τους να επιλέγουν τους τομείς δραστηριοποίησης της Διεθνής Διαφάνειας Κύπρου, το Συμβούλιο και τα μέλη του στην Γενική του Συνέλευση στις 18 Δεκεμβρίου 2017 αποφάσισε ομόφωνα την αλλαγή του ονόματος του Οργανισμού σε Cyprus Integrity Forum Ltd ( Κυπριακό Φόρουμ Ακεραιότητας Λτδ).   Σημειώνεται ότι ο Οργανισμός δεν εξαρτάται οικονομικά  από τη Διεθνή Διαφάνεια- Βερολίνο, οι δράσεις του δεν θα επηρεαστούν από τις αναφερόμενες εξελίξεις και η αποστολή του παραμένει η ίδια.