Διαφθορά

Η Διεθνής Διαφάνεια (ΔΔ) επέλεξε ένα ξεκάθαρο και εστιασμένο ορισμό για την Διαφθορά: Η Διαφθορά λειτουργικά ορίζεται σαν η κατάχρηση εμπιστευμένης εξουσίας για ίδιον όφελος. Η ΔΔ επεξηγεί περεταίρω την διαφορά μεταξύ της διαφθοράς ’’σύμφωνα με τον νόμο’’ και αυτής ’’ενάντια στον νόμο’’. Η πρώτη μορφή αποτελεί την διευκόλυνση πληρωμών όπου η δωροδοκία πληρώνεται για να δοθεί προτιμησιακή μεταχείριση για κάτι που ο δωροδοκούμενος έπρεπε σύμφωνα με τον νόμο να πράξει. Από την άλλη, η δεύτερη μορφή είναι η δωροδοκία  που πληρώνεται για να ληφθούν υπηρεσίες  τις οποίες ο δωροδοκούμενος απαγορεύεται να παρέχει.