Διευκρινιστικές απαντήσεις αναφορικά με την υποβολή για σκοπούς διαφάνειας της «Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων».

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

7 Φεβρουαρίου 2015

Η οργάνωση Διεθνής Διαφάνεια – Κύπρος με αφορμή την σημερινή συνέντευξη τύπου που πραγματοποιήθηκε από το ΑΚΕΛ και αφορά προτάσεις για πάταξη της Διαφθοράς επιθυμεί να επισημάνει τα ακόλουθα:

  1. Η οργάνωση Διεθνής Διαφάνεια – Κύπρος έχει συσταθεί από το 2010, είναι ένας ανεξάρτητος και ουδέτερος μη κυβερνητικός, μη κομματικός, και μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Η Διεθνής Διαφάνεια – Κύπρος αποτελεί το εθνικό παράρτημα τής διεθνούς οργάνωσης «Διεθνής Διαφάνεια» ο οποίος εδρεύει στο Βερολίνο και έχει εθνικά παραρτήματα σε περισσότερες από 100 χώρες. Δεν έχει καμία σχέση με άλλες ομάδες ή πλατφόρμες πολιτών ή άλλες οργανώσεις. Όλες οι πληροφορίες για την οργάνωση, τους στόχους, την αποστολή και τις αξίες της βρίσκονται στην επίσημη ιστοσελίδα transparencycyprus.org
  2. Η οργάνωση Διεθνής Διαφάνεια – Κύπρος χαιρετίζει τις έξι εισηγήσεις του ΑΚΕΛ και θεωρεί πως οι εισηγήσεις αυτές και τα χρονοδιαγράμματα που έχουν τεθεί είναι ελπιδοφόρα και αποτελούν ένα ακόμη βήμα προς την ελαχιστοποίηση της διαφθοράς. Η οργάνωση θα παρακολουθεί στενά την υλοποίηση των εισηγήσεων και είναι έτοιμη να βοηθήσει αν το ΑΚΕΛ ή/και άλλα κόμματα επιθυμούν την συμμετοχή της στην υλοποίηση αυτή.
  3. Η οργάνωση Διεθνής Διαφάνεια – Κύπρος απέστειλε στις 18 Δεκεμβρίου 2014 σε όλα τα μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων πρόσκληση να προβούν εθελοντικά, για σκοπούς διαφάνειας, σε γραπτή δήλωση οικονομικών συμφερόντων. Η συγκεκριμένη δήλωση/έντυπο ετοιμάστηκε από τη οργάνωση Διεθνής Διαφάνεια – Κύπρος με βάση το πρότυπο που ισχύει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αφορά την πρακτική εφαρμογή του Kώδικα Dεοντολογίας των ευρωβουλευτών τον οποίο υποχρεωτικά υπογράφουν οι εκλεγμένοι ευρωβουλευτές όλων των κομμάτων. Τονίζεται ότι, η συγκεκριμένη δήλωση δεν αποτελεί ούτε υποκαθιστά σε καμία περίπτωση την δήλωση για το πόθεν έσχες ή δήλωση περιουσιακών στοιχείων. Μέχρι και σήμερα έχουν παραληφθεί εννέα δηλώσεις μεταξύ των οποίων και δήλωση από τον βουλευτή του ΑΚΕΛ και πρώην ευρωβουλευτή Αδάμο Αδάμου.
  4. Η οργάνωση έχει δώσει μεταξύ άλλων στη δημοσιότητα από το 2013 εισηγήσεις και εκθέσεις σε σχέση με το Πόθεν Έσχες, το ασυμβίβαστο των πολιτειακών αξιωματούχων και τον νόμο που αφορά τη νομοθεσία στην Κύπρο σε σχέση με περιορισμούς στην είσοδο και έξοδο από την δημόσια υπηρεσία. Αυτούσιες οι εισηγήσεις και εκθέσεις έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της οργάνωσης transparencycyprus.org.