ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥ CYPRUS INTEGRITY FORUM ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

554

Λευκωσία, 23 Ιουλίου 2019 – Η Μη Κυβερνητική Οργάνωση Cyprus Integrity Forum (CIF) ενημερώνει ότι στις 23 Ιουλίου 2019 έχει εγγραφεί στο Μητρώο Διαφάνειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και καθίσταται ένας από τους πρώτους Κυπριακούς οργανισμούς που ανήκουν σε αυτό το Μητρώο επιδεικνύοντας έμπρακτα την ετοιμότητα του για πραγματική προώθηση της διαφάνειας.  Επιπρόσθετα μέσω  αυτής της εγγραφής στο Μητρώο Διαφάνειας προκύπτουν πρόσθετα οφέλη για το CIF όπως:

–           Συναντήσεις με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ,

–           Συμμετοχή σε Επιτροπές ως Εμπειρογνώμονες,

–           Πρόσβαση στις εγκαταστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως διαπιστευμένοι αντιπρόσωποι ομάδων συμφερόντων και

–           Πρόσκληση ως ομιλητές σε επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη αναβαθμίζει σημαντικά το κύρος του CIF και κατά κύριο λόγο των μελών του.  Ιδιαίτερα θετικό αντίκτυπο θα έχει στο κύρος και τη φήμη των μελών του Business Integrity Forum (PWC, KPMG, EY, Deloitte και Τράπεζα Κύπρου).  Εκτιμάται ότι το βήμα αυτό του CIF θα συμβάλει σημαντικά στην προώθηση ζητημάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με τα οποία καταπιάνεται στο ενεργητικό του και αφορούν θέματα προώθησης διαφάνειας, ακεραιότητας, διακυβέρνησης και γενικά καλών πρακτικών κατά της διαφθοράς.

Το CIF έχει συσταθεί το 2010, είναι ένας ανεξάρτητος και ουδέτερος μη κυβερνητικός, μη κομματικός, και μη κερδοσκοπικός οργανισμός εγγεγραμμένος νόμιμα στα αρμόδια σώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο Οργανισμός αποτελεί το μόνο επίσημο ίδρυμα της Κυπριακής Δημοκρατίας και όργανο του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (ΚΕΒΕ) που στοχεύει στην πάταξη της διαφθοράς και προώθηση της διαφάνειας και συνεισφέρει στην ενδυνάμωση της κοινωνίας μέσω της ευαισθητοποίησης των πολιτών για τους κινδύνους της διαφθοράς, στηρίζει τις επιχειρήσεις στην προσπάθεια τους για υιοθέτηση ψηλών κριτηρίων εταιρικής διακυβέρνησης και βελτιώνει την ποιότητα της δημόσιας και ιδιωτικής διακυβέρνησης στην Κύπρο. Μέσα από την προώθηση νομικών και θεσμικών μεταρρυθμίσεων σε εθνικό επίπεδο, τον σχεδιασμό πρακτικών μέτρων και εργαλείων, το CIF, με την εξειδικευμένη γνώση που διαθέτει, κινητοποιεί οργανισμούς, επιχειρήσεις και άτομα για να συνδράμουν στην αντιμετώπιση της διαφθοράς.

 

Cyprus Integrity Forum Ltd (CIF) is registered at the European Commission and European Parliament Joint Transparency Register with Register Identification Number 944659635505-53