Εθελοντές

Η Διεθνής Διαφάνεια-Κύπρος προσκαλεί εθελοντές που να στηρίζουν το έργο της μέσω συμμετοχής σε Ομάδες Εργασίας, εκτέλεσης συγκεκριμένων έργων ως Ερευνητικοί Συνεργάτες/Ασκούμενοι ή μέσω των εθελοντικών δράσεων.

Εάν ενδιαφέρεστε να γίνετε εθελοντές

Εάν θέλετε να γίνετε εθελοντές στη ΔΔΚ παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email αναγράφοντας όσο το δυνατό περισσότερες από τις ακόλουθες πληροφορίες:

  • Πόσο χρόνο ανά βδομάδα μπορείτε να διαθέσετε;
  • Μπορείτε να δουλεύετε από τα γραφεία μας στη Λευκωσία και Λεμεσό ή σας βολεύει καλύτερα να δουλεύετε εξ αποστάσεως;
  • Πότε μπορείτε να ξεκινήσετε να εργάζεστε ως εθελοντής;
  • Για πόσο καιρό θα μπορείτε να είστε εθελοντής μαζί μας;
  • Έχετε οποιεσδήποτε συγκεκριμένες δεξιότητες/ εξειδίκευση/ πείρα που μπορούμε να αξιοποιήσουμε;
  • Υπάρχουν συγκεκριμένες περιοχές στις οποίες θα σας ενδιέφερε να εμπλακείτε;

Επίσης, στο email σας παρακαλo’υμε επισυνάψετε τα ακόλουθα:

  • Ένα ενημερωμένο βιογραφικό σημείωμα
  • Ένα σύντομο σημείωμα με τις ικανότητες και την πείρα σας