ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

Στις 25 Ιανουαρίου 2017, ανακοινώσαμε τα αποτελέσματα του Δείκτη Αντίληψης της Διαφθοράς (ΔΑΔ)[1], ο οποίος δείχνει ότι η χώρα μας έχει χειροτερεύσει σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη. Συγκεκριμένα, η Κύπρος κατατάσσεται στην 47η θέση ανάμεσα σε 176 χώρες, σημειώνοντας πτώση 15 θέσεων  σε σύγκριση με τα αποτελέσματα του ΔΑΔ για το 2015. Ανάμεσα στις 31 ευρωπαϊκές χώρες, βρίσκεται στην 22η θέση, σημειώνοντας πτώση τεσσάρων θέσεων σε σύγκριση με το 2015.

Τα πιο πάνω αποτελέσματα κάνουν επιτακτική την ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων, εάν επιθυμούμε να βελτιώσουμε την εικόνα της χώρας μας προς τους ξένους επενδυτές και τους τουρίστες, αφού όπως φαίνεται μέσα από διάφορες έρευνες, οι δύο αυτοί τομείς, στους οποίους στηρίζεται το μεγαλύτερο ποσοστό της οικονομίας μας, αποφεύγουν τις χώρες όπου η κατάταξη τους είναι χειρότερη από την προηγούμενη χρονιά.

Στα πλαίσια λήψης μέτρων, περιλαμβάνεται η θέσπιση νομοθεσίας για τη πρόσβαση σε πληροφορίες του δημόσιου τομέα. Με βάση την Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διαφθορά 2014[2], «Οι αποτελεσματικές πολιτικές κατά της διαφθοράς […] απορρέουν εν μέρει από μια παράδοση ειλικρίνειας, διαφάνειας και κοινοποίησης εγγράφων», θέλοντας να τονίσει ότι η ελευθερία της πρόσβασης και οι διαφανείς διαδικασίες μπορούν να λειτουργήσουν ως  αντικίνητρο για τη διαφθορά και μπορούν να βοηθήσουν στην αποκάλυψη παραβάσεων όταν συμβαίνουν. Επίσης, με βάση την έρευνα του ΤΕΠΑΚ και της Διεθνούς Διαφάνειας-Κύπρου (2015) σχετικά με τη χαρτογράφηση του lobbying στην Κύπρο[3], σε μια χώρα όπου η διαφθορά και ο νεποτισμός ευδοκιμούν, η διαφάνεια δεν είναι εγγυημένη καθώς οι πολίτες δεν έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες. Βάσει της μελέτης, το δικαίωμα του πολίτη να γνωρίζει αποτελεί προϋπόθεση για μια υγιή δημοκρατία και οι πολίτες έχουν το δικαίωμα να γνωρίζουν ποιος επηρεάζει τις αποφάσεις του κράτους.

Σήμερα 1η Φεβρουαρίου 2016, η ΔΔ-Κ παρευρέθηκε στη συνεδρίαση της Επιτροπής Νομικών της Βουλής και υπέβαλε Σημείωμα με σχόλια και εισηγήσεις αναφορικά με το Νομοσχέδιο με τίτλο ο “περί του Δικαιώματος Πρόσβασης σε Πληροφορίες του Δημοσίου Τομέα Νόμος του 2016».

Με βάση την προσεκτική μελέτη του Νομοσχεδίου που φέρει τον τίτλο «ο περί του Δικαιώματος Πρόσβασης σε Πληροφορίες του Δημοσίου Τομέα Νόμος του 2016» όπως αυτό έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας ημερομηνίας 26 Ιανουαρίου 2017 σελίδες 267 – 322, επισυνάπτουμε σημείωμα με σχόλια και εισηγήσεις.

Υπόμνημα-ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σχόλια επί Νομοσχεδίου Δικαίωμα Πρόσβασης σε Πληροφορίες

Απόφασης του Τμήματος Μείζονος Συνθέσεως του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) ημερομηνίας 21 Δεκεμβρίου 2016 στην Υπόθεση C-203/15 Tele2 Sverige AB

 

 

 

 

[1] Διεθνής Διαφάνεια-Κύπρος (2017). Αποτελέσματα του Δείκτη Αντίληψης της Διαφθοράς για το 2016, διαθέσιμο στο  http://cyprusintegrityforum.org/archives/4890

[2]Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2014). Έκθεση της ΕΕ για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Πρόσβαση Ιανουάριος 27, 2017, διαθέσιμο στο  https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/documents/policies/organized-crime-and-human-trafficking/corruption/docs/acr_2014_el.pdf

Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2014). Παράρτημα Κύπρος στην Έκθεση της ΕΕ για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Πρόσβαση Ιανουάριος 27, 2017, διαθέσιμο στο https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/corruption/anti-corruption-report/docs/2014_acr_cyprus_chapter_el.pdf

 

[3] Κραμβιά-Καπαρδή, Μ. & Νεοφυτίδου, Χ. (2015). ΕΞΥΓΊΑΝΣΗ ΤΟΥ LOBBYING H ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΟΥ LOBBYING ΣΤΗΝΚΎΠΡΟ, διαθέσιμο στο http://cyprusintegrityforum.org/lobbying/wp-content/uploads/2015/01/Lifting-the-Lid-on-Lobbying_Cypriot-Report_FINAL_GR.pdf