Ετήσια έρευνα για το Παγκόσμιο Βαρόμετρο Διαφθοράς 2012

Η οργάνωση Διεθνής Διαφάνεια με την συνεργασία της Διαφάνεια Κύπρος σας προσκαλεί να συμμετέχετε στην ετήσια έρευνα για το Παγκόσμιο Βαρόμετρο Διαφθοράς 2012. Κύριος στόχος της συγκεκριμένης μελέτης είναι μέσω της έρευνας να μελετηθεί το μέγεθος της διαφθοράς στη Κύπρο τόσο ανάμεσα στην κοινωνία όσο και μεταξύ συγκεκριμένων ομάδων της Κυπριακής Κοινωνίας. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι η έρευνα είναι ανώνυμη και να σας παρακαλέσουμε να συμπληρώσετε όλες τις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου απαντώντας σε αυτές με απόλυτη ειλικρίνεια.

Η συμμετοχή σας θα πρέπει να γίνει μέσω διαδικτύου πατώντας τον σύνδεσμο πιο κάτω. Ο χρόνος που απαιτείται για την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου ανέρχεται περίπου στα 10-15 λεπτά.

Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο που θα διαθέσετε για τη συμμετοχή σας και παράλληλα σας παρακαλούμε όπως κοινοποιήσετε αν επιθυμείτε την παρούσα πρόσκληση σε άλλους παραλήπτες οι οποίοι πιστεύετε ότι θα ήθελαν να συμμετέχουν.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας σε περίπτωση που θελήσετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες ή να συμμετέχετε στην ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ