Ευρωβαρόμετρο: οι αντιλήψεις για τις διαφθορά

Σε συνέχεια της έρευνας του Ευρωβαρόμετρου το Δεκέμβρη του 2017, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιοποιεί ξεχωριστά τα αποτελέσματα για κάθε χώρα σχετικά με την αντίληψη του κοινού και των επιχειρήσεων για τη διαφθορά. Τα δημοσιευμένα αρχεία περιέχουν αναλυτικές πληροφορίες για τα βασικά αποτελέσματα των κρατών μελών, συγκρίνοντάς τα με τα αποτελέσματα προηγούμενων ερευνών, καθώς και με τον μέσο όρο της ΕΕ.

Το Ευρωβαρόμετρο 457 για την αντίληψη των επιχειρήσεων για τη διαφθορά στην ΕΕ, δείχνει το βαθμό στον οποίο οι επιχειρήσεις αισθάνονται ότι πλήττονται από τη διαφθορά καθώς και την εμπειρία τους με τη δημόσια διοίκηση, κατά πόσο δηλαδή η διαφθορά τους επηρεάζει. Το Ειδικό Ευρωβαρόμετρο 470 αξιολογεί τις αντιλήψεις και τις στάσεις των πολιτών της ΕΕ για τη διαφθορά. Συμπερένεται ότι η διαφθορά γίνεται αντιληπτή, τόσο από τους Ευρωπαίους όσο και από τους Κύπριους, ως σημαντικό πρόβλημα και εμπόδιο στην επιχειρηματική δραστηριότητα. Ωστόσο, οι πρόσφατες έρευνες του Ευρωβαρόμετρου δείχνουν μια κάπως βελτιωμένη κατάσταση και αυξημένη αισιοδοξία τόσο μεταξύ των πολιτών όσο και των εκπροσώπων των επιχειρήσεων.

Κάποια αποτελέσματα για την ΕΕ:

 • Τόσο οι πολίτες (68%) όσο και οι επιχειρήσεις (67%) θεωρούν τη διαφθορά λιγότερη διαδεδομένη σε σύγκριση με το 2013.
 • Λιγότερες εταιρείες αναφέρουν ότι η διαφθορά αποτελεί πρόβλημα στην εκτέλεση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, υπάρχουν όμως σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις χώρες.
 • Οι πολίτες φαίνονται πιο αισιόδοξοι για τον τρόπο που αντιμετωπίζεται η διαφθορά στη χώρα τους σε σύγκριση με το 2013. Οι εταιρείες όμως δείχνουν την αντίθετη τάση.
 • Μόνο το ένα τέταρτο των εταιρειών πιστεύει ότι υπάρχει επαρκής διαφάνεια στη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων.
 • Η μεγάλη πλειοψηφία των εταιρειών (61%) εξακολουθεί να πιστεύει ότι τα άτομα και οι επιχειρήσεις που έχουν δωροδοκήσει ανώτερο λειτουργό δεν τιμωρούνται κατάλληλα.

 

Τα αποτελέσματα για την Κύπρο:

Αντιλήψεις κοινού

 • Το 94% των Κυπρίων θεωρεί ότι η διαφθορά είναι διαδεδομένη.
 • Το 68% θεωρεί ότι έχει αυξηθεί η διαφθορά στην Κύπρο.
 • Το 88% θεωρεί ότι υπάρχει διαφθορά στο δημόσιο τομέα.
 • 9 στους 10 (93%) θεωρεί ότι η διαφθορά είναι μέρος της κυπριακής επιχειρηματικής κουλτούρας.
 • Το 84% θεωρεί ότι ο μόνος τρόπος για να επιτύχει στον επιχειρηματικό τομέα στην Κύπρο, είναι να έχει πολιτικές συνδέσεις.

Αντιλήψεις επιχειρήσεων

 • Σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, το 68% στην Κύπρο θεωρεί ότι η διαφθορά αποτελεί πρόβλημα στις επιχειρηματικές του συναλλαγές.
 • Το 100% των επιχειρήσεων στην Κύπρο θεωρεί ότι η διαφθορά είναι διαδεδομένη στην χώρα. Ακολουθούν: Ελλάδα (96%), Ρουμανία (96%) και Ιταλία (94%).
 • Το 92% θεωρεί ότι οι στενοί δεσμοί των επιχειρήσεων με την πολιτική οδηγεί σε διαφθορά.

 

 

Δείτε τα αποστελέσματα για την Κύπρο κατεβάζοντας τα πιο κάτω αρχεία

Ευρωβαρόμετρο Flash 457: Επιχειρήσεις και Διαφθορά

Ειδικό Ευρωβαρόμετρο 470: Διαφθορά

 

 

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

 

Results in English are available below:

Eurobarometer: Country factsheets on attitudes to corruption