Ηλεκτρονικό Ενημερωτικό Δελτίο (Ε-Bulletin) Ιούνιος 2016

Ο Οργανισμός Διεθνής Διαφάνεια-Κύπρος, ενημερώνει για την έκδοση του δεύτερου ηλεκτρονικού ενημερωτικού δελτίου (e-bulletin) για το 2016.

Το ενημερωτικό δελτίο χωρίζεται σε έξι σκέλη:

1) Στο πρώτο σκέλος γίνεται μια αναφορά στα έγγραφα του Παναμά,

2) Στο δεύτερο σκέλος αναφέρεται το θέμα του μήνα, που αφορά την εμπέδωση της διαφάνειας στην Δημοτική Εκπαίδευση, θέμα που απασχολεί τη ΔΔ-Κ για το 2016,

3) Στο τρίτο σκέλος αναφέρεται η έρευνα της PwC σχετικά με τον οικονομικό έγκλημα και τις κυπριακές εταιρείες,

4) Στο τέταρτο σκέλος αναφέρονται οι ανακοινώσεις της ΔΔ-Κ στα ΜΜΕ,

5) Στο πέμπτο σκέλος αναφέρονται οι ανακοινώσεις της ΔΔ-Κ,

6) Στο έκτο σκέλος αναφέρονται τα νέα της ΔΔ-Κ,

7) Στο έβδομο σκέλος αναφέρονται τα προσεχή συνέδρια που σχετίζονται με τον τομέα της διαφθοράς και της διαφάνειας,

8) Στη συνέχεια αναφέρεται ο τρόπος επικοινωνίας με τον Οργανισμό και τέλος υπάρχει διαμορφωμένος χώρος για εγγραφή νέων μελών.

 

Το ενημερωτικό δελτίο μπορείτε να το βρείτε εδώ.