Η διαφθορά στη ζωή μας

Σε όλη την υφήλιο, η διαφθορά επηρεάζει τις ζωές των ανθρώπων με πολλαπλούς τρόπους. Στις χείριστες περιπτώσεις, η διαφθορά κοστίζει ζωές. Σε αμέτρητες άλλες περιπτώσεις, στοιχίζει την ελευθερία, υγεία και λεφτά. Έχει παγκόσμιες ολέθριες συνέπειες, παγιδεύοντας εκατομμύρια στην φτώχεια και μιζέρια, ενώ αναπαραγάγει κοινωνική, οικονομική και πολιτική αναταραχή. Η Διαφθορά είναι ταυτόχρονα η αιτία της φτώχειας και το εμπόδιο στο να υπερπηδηθεί.