Η Διεθνής Διαφάνεια Κύπρου μετονομάζεται σε Κυπριακό Φόρουμ Ακεραιότητας

Λευκωσία 9 Μαρτίου 2018 – Στις 22 Δεκεμβρίου 2017, μετά και από τη Γενική Συνέλευση των μελών της Διαφάνειας Κύπρου Λτδ (γνωστή με την επωνυμία Διεθνής Διαφάνεια-Κύπρου), ανακοινώθηκε στα ΜΜΕ η διακοπή της συνεργασίας με τη Διεθνή Διαφάνεια που εδρεύει στο Βερολίνο-Γερμανία.

 

Ο Οργανισμός με το νέο του όνομα, Cyprus Integrity Forum, συνεχίζει τη δράση που ξεκίνησε το 2010 (έτος σύστασής του), με περισσότερες εθνικές και διεθνείς συνεργασίες και περισσότερα προγράμματα προς υλοποίηση. Συνέδρια, σεμινάρια, διαλέξεις σε σχολεία και πανεπιστήμια, συναντήσεις με αξιωματούχους του κράτους και της ΕΕ, διαγωνισμοί καθώς και άλλες δράσεις είναι στα σκαριά για υλοποίηση. Στόχος μας παραμένει η βελτίωση της γνώσης, η ενημέρωση του κοινού σε θέματα διαφθοράς και η προώθηση της ακεραιότητας και της διαφάνειας στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

 

Μέσα στα επτά χρόνια που δραστηριοποιούμαστε στην Κύπρο, καταφέραμε να ενημερώσουμε και να ευαισθητοποιήσουμε το κοινό, την εκτελεστική και τη νομοθετική εξουσία καθώς και τους αξιωματούχους του κράτους ώστε να εντατικοποιήσουν οι ενέργειες τους για καταπολέμηση της διαφθοράς και εδραίωση της διαφάνειας. Συγκεκριμένα, καταφέραμε να προωθήσουμε και να ενθαρρύνουμε τη σύσταση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης Κατά της Διαφθοράς, από την εκτελεστική και τη νομοθετική εξουσία.  Επίσης:

(α) πραγματοποιήσαμε πέραν των 300 παρεμβάσεων στα  ΜΜΕ,

(β) διοργανώσαμε πέραν των 15 εκδηλώσεων, συνεδρίων και ημερίδων,

(γ) διοργανώσαμε βιωματικά εργαστήρια και επισκεφθήκαμε πέραν των 40 εκπαιδευτικών και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων στη χώρα μας,

(δ)  διοργανώσαμε  μαθητικούς και επαγγελματικούς διαγωνισμούς,

(ε) συμμετείχαμε σε καλοκαιρινές μαθητικές κατασκηνώσεις,

(στ) πραγματοποιήσαμε συναντήσεις με κρατικούς και ευρωπαίους αξιωματούχους για την προώθηση θεμάτων σχετικά με τη διαφάνεια και τη διαφθορά,

(ζ) συμβάλαμε στην πραγματοποίηση συνεργασιών με διάφορες υπηρεσίες και οργανώσεις με τις οποίες υπογράφηκαν  μνημόνια συνεργασίας,

(η) υποβάλαμε ερευνητικές προτάσεις σε ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα

(θ) ολοκληρώσαμε με επιτυχία το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ALAC στα πλαίσια του οποίου λειτουργούσε ανεξάρτητη γραμμή υποστήριξης για όλους τους πολίτες και

(ι) συμβάλαμε στην προώθηση σημαντικών νομοθεσιών: Εθνική Στρατηγική Κατά της Διαφθοράς, Ανεξάρτητη Αρχή Κατά της Διαφθοράς, Πόθεν Έσχες, Προστασία των Μαρτύρων Δημοσίου Συμφέροντος (Wistleblowing), Lobbying, Πρόσβαση σε Πληροφορίες, Ε-Petitions.

 

Είναι αξιοσημείωτο, επίσης, ότι πολλές από τις  προτεινόμενες εισηγήσεις μας προς την εκτελεστική εξουσία έχουν υλοποιηθεί ή πρόκειται να υλοποιηθούν.

Οι αναφερόμενες δράσεις έγιναν με πόρους που εξασφάλιζε ο οργανισμός, οι οποίοι αναφέρονται στην Οικονομικές Εκθέσεις που είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα μας (http://cyprusintegrityforum.org/archives/4357).

 

Σημειώνεται ότι τα κεντρικά γραφεία της Διεθνούς Διαφάνειας στο Βερολίνο δεν χρηματοδοτούσαν τις δράσεις του Οργανισμού στην Κύπρο, οπόταν οι δράσεις μας δεν επηρεάζονται από τη διακοπή της συνεργασίας. Σημειώνεται επίσης, ότι η Διεθνής Διαφάνεια στο Βερολίνο προσπάθησε να κατευθύνει τους στόχους δραστηριοποίησης του Οργανισμού σε τομείς που, όπως φαίνεται μέσα από τις εκθέσεις που είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα μας, παρουσιάζουν βελτίωση, παραγνωρίζοντας τομείς που χρήζουν προσοχής.  Συγκεκριμένα, η Διεθνής Διαφάνεια, επέμενε στην ενασχόληση με το ξέπλυμα παράνομου χρήματος, την τραπεζική ακεραιότητα και τις ‘χρυσές βίζες’, τη στιγμή που οι έρευνες και το ευρωβαρόμετρο των Βρυξελλών δείχνουν ότι η διαφθορά δεν βρίσκεται σε αυτόν το τομέα και τη στιγμή που οι επίσημες έρευνες/μελέτες της ίδιας της Διεθνούς Διαφάνειας ανεδείκνυαν την Κύπρο ως τη χώρα με το πιο ολοκληρωμένο και διαφανή πλαίσιο πληροφόρησης αναφορικά με το ξέπλυμα παράνομου χρήματος!  Η συγκεκριμένη έρευνα ολοκληρώθηκε και δημοσιεύτηκε από τα Κεντρικά Γραφεία της Διεθνούς Διαφάνειας στις αρχές του 2017.

Από την άλλη, η Διεθνής Διαφάνεια δεν επιδεικνύει την ίδια  στάση με άλλες χώρες μέλη της αναφορικά με τις ‘χρυσές βίζες’ όπως επίσης και με το υψηλό επίπεδο διαφθοράς και έλλειψης διαφάνειας σχεδόν σε όλες τις χώρες της κεντρικής Ευρώπης, που είναι κατά πολύ ψηλότερο από αυτό της Κύπρου, όπως αυτό καταγράφεται στο Financial Services Index του 2018.

 

Ανεξάρτητοι πλέον στο ζήτημα της ονομασίας του οργανισμού μας, μακριά από μικροπολιτικές και προσωπικές ατζέντες τρίτων οργανισμών και αμετάκλητοι στο στόχο μας για πάταξη της διαφθοράς και του οικονομικού εγκλήματος, συνεχίζουμε τη δράση μας για περισσότερη προώθηση της διαφάνειας και της ακεραιότητας, τόσο στην κοινωνία όσο και στην πολιτεία και τον επιχειρηματικό κόσμο της χώρας μας.  Όσοι επιθυμείτε να συμβάλλετε στο έργο μας ώστε να επεκτείνουμε τις δράσεις μας σε τομείς που εσείς οι ίδιοι, οι πολίτες αυτού του τόπου, θεωρείτε ότι πρέπει να δράσουμε, δεν έχετε παρά να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 22025772 και στο [email protected].

 

Σύντομα προγραμματίζεται και σχετική συνέντευξη Τύπου.