Η δράση μας

Είναι διαπιστωμένο ότι η διαφθορά και τα παράγωγα της αποτελούν βασική αιτία της πολύπλευρης ηθικής, κοινωνικής, πολιτικής και οικονομικής κρίσης που οδήγούν μια χώρα στην εξαθλίωση και την διάσπαση του κοινωνικοοικονομικού ιστού.

Η διαφθορά έχει καταστεί απειλή για τη λειτουργία του πολιτικού μας συστήματος, για την κοινωνική μας συνοχή και την εθνική μας υπόσταση.

Την ίδια στιγμή, η διαφθορά εκτιμάται ότι κοστίζει στην οικονομία της ΕΕ 120 δις ευρώ ετησίως, ένα ποσό που προσεγγίζει το ύψος του ετήσιου προϋπολογισμού των οργάνων και οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά συνέπεια, η καταπολέμηση της διαφθοράς συμβάλλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ στο πλαίσιο της παγκόσμιας οικονομίας.

Η καταπολέμηση της διαφθοράς και της απάτης αποτελεί εθνική αρμοδιότητα. Τα κράτη μέλη έχουν θεσπίσει τα περισσότερα από τα νομοθετικά μέσα και τους θεσμούς που απαιτούνται για την πρόληψη και την καταπολέμηση αυτών των φαινομένων.

Σε τελική ανάλυση, η διαφθορά κλονίζει την εμπιστοσύνη των πολιτών στους δημοκρατικούς θεσμούς και τις συναφείς διαδικασίες.

Η κατάσταση που επικρατεί και η έκταση του προβλήματος, επιβάλλουν στην Διεθνή Διαφάνεια – Κύπρος την εκπόνηση και εφαρμογή ενός συγκροτημένου, στρατηγικού σχεδίου – δράσεων κατά της διαφθοράς για την περίοδο 2014 – 2016.