Η εκπαίδευση των παιδιών μας δεν μπορεί να επιτευχθεί όταν η διαφθορά μπαίνει στα σχολεία και τα πανεπιστήμια μας

Νέα έκθεση της Διεθνούς Διαφάνειας δείχνει ότι ο τομέας της εκπαίδευσης έχει πληγεί από τη διαφθορά και προτείνει πώς να την αποτρέψουμε και να οικοδομήσουμε την επόμενη γενιά των αγωνιστών κατά της διαφθοράς.

Την Παγκόσμια Έκθεση Διαφθοράς: Εκπαίδευση μπορείτε να την βρείτε στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.transparency.org.

Η Διεθνής Διαφάνεια σε μια νέα έκθεση η οποία δόθηκε στην δημοσιότητα την 1η Οκτωβρίου 2013, δείχνει πώς η ενίσχυση της εκστρατείας καταπολέμησης της διαφθοράς στην εκπαίδευση είναι απαραίτητη, όχι μόνο για να κρατήσει τα παιδιά στο σχολείο και να επιτύχει τους εκπαιδευτικούς και αναπτυξιακούς στόχους, αλλά και για να διασφαλιστεί ότι η επόμενη γενιά είναι έτοιμη να πει όχι στη διαφθορά.

Η Παγκόσμια Έκθεση για τη Διαφθορά: Εκπαίδευση εισηγείται πολλά πρακτικά μέτρα για περιορισμό της κατάχρησης της εξουσίας, της δωροδοκίας και των μυστικών συναλλαγών που διαβρώνουν την εκπαιδευτική εμπειρία.  Καλεί τις κυβερνήσεις, τους διεθνείς οργανισμούς, τις επιχειρήσεις και την κοινωνία των πολιτών να διασφαλίσουν την προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης στην πολιτική για την εκπαίδευση σε όλο τον κόσμο.
«Τα σχολεία για να εκπαιδεύσουν τους αυριανούς αγωνιστές κατά της διαφθοράς πρέπει να είναι τα ίδια απαλλαγμένα από τη διαφθορά. Χωρίς μια ισχυρή δόση ακεραιότητας, τα σχολεία και τα πανεπιστήμιά μας θα αποτύχουν να παρέχουν στους μελλοντικούς ηγέτες τα βασικά εργαλεία που απαιτούνται για να επιτύχουν, και κυρίως, να πατάξουν τη δωροδοκία», δήλωσε ο Huguette Labelle, Πρόεδρος της Διεθνούς Διαφάνειας. «Κατέχοντας σχεδόν το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πληθυσμού, οι νέοι μεταξύ 15 και 24 ετών έχουν τη δυνατότητα να σταματήσουν τη διαφθορά, τόσο ως πολίτες του σήμερα, καθώς και ως ηγέτες του αύριο».

Η υλοποίηση των βασικών βημάτων για καταπολέμηση της διαφθοράς, όπως η πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με την εκπαιδευτική πολιτική, οι κώδικες δεοντολογίας για τους εκπαιδευτικούς, η συμμετοχή των μαθητών, φοιτητών και γονέων στη διακυβέρνηση, καθώς και η χρήση αποτελεσματικών συστημάτων εποπτείας και υποχρεωτικής λογοδοσίας σε όλο το φάσμα της εκπαίδευσης θα διασφαλίσει ότι κάθε δολάριο, πέσο ή ρούπι που δαπανάται για τη διδασκαλία των παιδιών μας καταλήγει εκεί που πρέπει: για την ανοικοδόμηση σχολείων, την καταβολή της μισθοδοσίας στους διδάσκοντες και για την αγορά βιβλίων.
Ωστόσο, η διαφθορά έχει υπονομεύσει τη φήμη του τομέα της εκπαίδευσης σε πολλές χώρες. Σχεδόν ένας στους πέντε ανθρώπους σε όλο τον κόσμο προέβηκε σε  χρηματισμό για εκπαιδευτικές υπηρεσίες το περασμένο έτος, σύμφωνα με το Παγκόσμιο Βαρόμετρο Διαφθοράς της Διεθνούς Διαφάνειας για το 2013. Σε φτωχότερες χώρες του κόσμου, ο αριθμός ανέρχεται σε έναν στους τρεις ανθρώπους.
Η Παγκόσμια Έκθεση Διαφθοράς: Εκπαίδευση ρίχνει φως στις πολλές μορφές και σχήματα των διεφθαρμένων πρακτικών στην εκπαίδευση, είτε πρόκειται για την υπεξαίρεση των κρατικών πόρων για την εκπαίδευση, τις συγκαλυμμένες δαπάνες  των σχολείων ή την αγορά και την πώληση πλαστών πτυχίων.
Δείχνει, επίσης, ότι σε όλες τις περιπτώσεις, η διαφθορά στον τομέα της εκπαίδευσης λειτουργεί ως ένα επικίνδυνο εμπόδιο για την παροχή υψηλής ποιότητας μάθησης και για την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη. Θέτει σε κίνδυνο τα ακαδημαϊκά οφέλη των πανεπιστημίων και μπορεί να οδηγήσει ακόμη και στην κατάρρευση της φήμης ολόκληρου του συστήματος ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης μιας χώρας.

Εκτιμώντας τα επόμενα βήματα, η Παγκόσμια Έκθεση Διαφθοράς: Εκπαίδευση αναδεικνύει νέες προσεγγίσεις για τον περιορισμό της διαφθοράς στον τομέα της εκπαίδευσης.

Το βιβλίο των 442 σελίδων χωρίζεται σε πέντε ενότητες με ανάλυση και συστάσεις από 70 και πλέον εμπειρογνώμονες προερχόμενους από περισσότερες από 50 χώρες. Οι ενότητες περιλαμβάνουν:

  • παγκόσμιες τάσεις διαφθοράς στον τομέα της εκπαίδευσης
  • κατανόηση της κλίμακας της διαφθοράς στη σχολική εκπαίδευση
  • διαφάνεια και ακεραιότητα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
  • καινοτόμες προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση της διαφθοράς στον τομέα της εκπαίδευσης
  • ο ρόλος της εκπαίδευσης στην ενίσχυση της προσωπικής και επαγγελματικής ακεραιότητας

Για να αποτραπεί η εξάπλωση της διαφθοράς, η προώθηση της συνοχής στους νέους είναι ζωτικής σημασίας για την οικοδόμηση ενός καλύτερου μέλλοντος. Από τη Χιλή στο Μαρόκο στην Ταϊλάνδη, πολλά από τα κεφάλαια της Διεθνούς Διαφάνειας έχουν αποδείξει ότι η ανάπτυξη προγραμμάτων ευρείας κλίμακας που ενσωματώνουν πρωτοβουλίες για την καταπολέμηση της διαφθοράς στα σχολικά προγράμματα και στις δραστηριότητες που γίνονται στην τάξη είναι καθοριστικής σημασίας για την πάταξη της διαφθοράς στον τομέα της εκπαίδευσης.

Η Κύπρος δεν περιλαμβάνεται στα αποτελέσματα της έκθεσης.