Νέα έκθεση της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης Transparency International

Το ρόλο της διαφθοράς στην αντιμετώπιση της παρούσας οικονομικής κρίσης στην Ευρώπη εξετάζει μια νέα έκθεση της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης Transparency International (TI) που στόχο έχει να αναδείξει τα σημαντικά επίπεδα διαφθοράς που μαστίζουν πολλά κράτη μέλη της ΕΕ.

Η έκθεση της ΤΙ υποστηρίζει ότι οι στενές σχέσεις μεταξύ των επιχειρήσεων αλλά και των κυβερνήσεων ενισχύουν τη διαφθορά και επιβραδύνουν την οικονομική ανάπτυξη. Η διαφθορά φαίνεται να επηρεάζει ένα σημαντικό αριθμό κρατών της ΕΕ και αποτελεί αρνητικό παράγοντα στην ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας. Η έκθεση καταδεικνύει ότι τόσο το δημοσιονομικό έλλειμμα όσο και το δημόσιο χρέος είναι άρηκτα συνδεδεμένα με τα ποσοστά διαφθοράς σε μια χώρα. Έτσι, χώρες όπως η Ελλάδα, η Ισπανία, η Ιταλία και η Πορτογαλλία που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα δημόσιου χρέους υποφέρουν παράλληλα από τα ψηλά ποσοστά διαφθοράς.

Η διαφθορά που μαστίζει τις πιο πάνω χώρες υπονομεύει την οικονομική ευημερία της χώρας και προάγει την αναποτελεσματικότητα των θεσμών. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που φαίνεται να εντοπίζεται μέσα από την έκθεση είναι στη δημόσια διοίκηση και τις ενέργειες των δημόσιων λειτουργών οι οποίες πολλές φορές με τις μεθόδους τους συμβάλουν στην επέκταση της διαφθορας στο δημόσιο τομέα.

Σημαντικό σημείο το οποίο αναφέρει η έκθεση υπό τον τίτλο «Χρήμα, εξουσία και πολιτική» αποτελεί η μη διαφανής χρηματοδότηση των κομμάτων η οποία πολλές φορές γίνεται κάτω από αδιευκρίνιστες μεθοδεύσεις οι οποίες υποσκάπτουν τους κανόνες σωστής δημόσιας διοίκησης.

Η πλειοψηφία των κρατών μελών δεν διαθέτουν ένα ρυθμιστικό πλαίσιο στο οποίο να δίνεται η δυνατότητα από τις κοινωνικές ομάδες άσκησης πίεσης (lobbies) να ασκήσουν με διαφανείς τρόπους τις επιδιώξεις τους. Αντιθέτως στην πλειοψηφία των κρατών μελών οι ομάδες κοινωνικής πίεσης λειτουργούν κάτω από συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα τα οποία πολλές φορές είναι αδιευκρίνιστα.  

Η αναποτελεσματική κατανομή των πόρων  της δημόσιας διοίκησης ως αποτέλεσμα της αυξανόμενης διαφθοράς στις δομές του κοινωνικού ιστού οξύνει το πρόβλημα του δημόσιου χρέους. Η Σουηδία, η Δανία και η Νορβηγία φαίνεται να αποτελούν τις χώρες με τα μεγαλύτερα ποσοστά διαφάνειας. Σε χώρες όπως η Ελλάδα, η Ιταλία και η Ρουμανία, το 80% των πολιτών πιστεύει ότι τα πολιτικά κόμματα είναι διεφθαρμένα. Οι χρηματοδοτήσεις πολιτικών κομμάτων μέσα από μη διαφανείς διαδικασίες συμβάλει περαιτέρω στην καλλιέργεια ενός κομματικού παρασιτισμού που διαβρώνει τόσο τις κοινωνικές όσο και τις οικονομικές δομές της χώρας. Η διαφθορά που υπάρχει σε πολλά κράτη μέλη υποσκάπτει την κοινωνική συνοχή μιας χώρας και οδηγεί σε υποβάθμιση των θεσμών του κράτους συμβάλοντας έτσι στην όξυνση των οικονομικών,πολιτικών και κοινωνικών προβλημάτων.

Πηγή: Εφημερίδα Πολίτης

Για να διαβάσετε την έκθεση της ΤΙ δες