Νικόλας Νικολαΐδης

Από την 1η Ιουνίου 2014 ανέλαβε την θέση του συντονιστή για 18 περίπου μήνες για το πρόγραμμα ALAC το οποίο στόχο έχει τη δημιουργία ειδικής υπηρεσίας με σκοπό να παρέχει ενημέρωση, καθοδήγηση και υποστήριξη σε θύματα και μάρτυρες διαφθοράς. Στόχος είναι να καταγραφούν και ταυτόχρονα να καταπολεμηθούν η διαφθορά στη ρίζα της με τη συμμετοχή και βοήθεια των πολιτών. Παράλληλα προσφέρει εθελοντικά τις υπηρεσίες του σαν εκτελεστικός διευθυντής στη ΔΔ-Κ.

Συνεργάζεται με το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) σαν Ειδικός Επιστήμονας και Ερευνητής σε μελέτες με θέμα την ανίχνευση και παρεμπόδιση του οικονομικού εγκλήματος στη Κύπρο, την σύγχρονη Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, την ευθύνη στον Δημόσιο Τομέα της Κύπρου και το θέμα των γενεών σε σχέση με τις αξίες στην εργασία στον Κυπριακό χώρο. Ήταν μέλος στην ομάδα ειδικών που συστάθηκε από το Πανεπιστήμιο Κύπρου για  να αξιολογίσει θέματα τρομοκρατίας στη Κύπρο σε σχέση με την ανάληψη της προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρώπης το 2012.

Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνεται η προσδιορισμός, ανάπτυξη και εξέλιξη της ηγεσίας και του management με τη διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων σαν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τις εταιρείες, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στη διαχείριση της κοινωνικής επίγνωσης και τη διαχείριση σχέσεων. Η ενασχόληση του με την εφαρμογή της συναισθηματικής νοημοσύνης στο επίπεδο ηγεσίας, αποτελεί για τον ίδιο, κύριο παράγοντα στην εξέλιξη της κοινωνίας όπου ζούμε καθώς, εκπαιδεύοντας τους ηγέτες σήμερα προσδοκούμε στα συναισθηματικά ευφυή μέλη της κοινωνίας του μέλλοντος.

Έχει διαχειριστεί μεγάλο αριθμό ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού στον τομέα της Διοίκησης και Ηγεσίας από το Kingston London University.