Οι συναντήσεις των Ευρωπαίων Επιτρόπων και των συμβούλων τους είναι με εκπροσώπους εταιρικών συμφερόντων

Νέα ανάλυση που δημοσιεύεται σήμερα από την Διεθνή Διαφάνεια αποκαλύπτει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των συναντήσεων λόμπι από Ευρωπαίους Επιτρόπους και των στενότερων συμβούλων τους είναι με εκπροσώπους εταιρικών συμφερόντων. Αυτό είναι μόνο ένα από τα ευρήματα από το νέο εργαλείο παρακολούθησης λόμπι που ξεκίνησε σήμερα στο www.integritywatch.eu.

Μετά από ανάλυση των 4.318 καταγεγραμμένων συναντήσεων λόμπι με την ανώτερη βαθμίδα υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μεταξύ Δεκεμβρίου 2014 και Ιούνιος 2015 δείχνει ότι πάνω από το 75% συναντήσεων ήταν με εκπροσώπους εταιρικών συμφερόντων. Το 18% των συναντήσεων με ΜΚΟ, το 4% με ομάδες προβληματισμού (think tanks) και το 2% με τις τοπικές αρχές. Η Google, η General Electric και η Airbus είναι μερικές από τις πιο δραστήριες εταιρείες όσο αφορά το λόμπι σε αυτό το επίπεδο, με 25 – 29 συναντήσεις η κάθε μία. Η Google και η General Electric είναι επίσης μερικές από τις εταιρείες που ξοδεύουν αξιοσέβαστα ποσά στις Βρυξέλλες, η κάθε μια δηλώνοντας προϋπολογισμούς λόμπι της ΕΕ ύψους περίπου € 3.500.000 ετησίως.

Από τους 7,908 οργανισμούς που εθελοντικά έχουν εγγραφεί στο Ευρωπαϊκό Transparency Register – the register of EU lobbyists – οι 4,879 επιδιώκουν να επηρεάσουν πολιτικές αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκ μέρους εταιρικών συμφερόντων. Η Exxon Mobil, η Shell και η Microsoft (σύνολο €4.5-5εκ) είναι οι τρεις εταιρείες με τον μεγαλύτερο προϋπολογισμό για λόμπι βάση των δηλώσεων τους στο EU Transparency Register.

Σύμφωνα με τον Daniel Freund από την Διεθνή Διαφάνεια ΕΕ: «Τα στοιχεία των τελευταίων έξι μηνών δείχνουν ότι υπάρχει μια ισχυρή σχέση μεταξύ του ποσού των χρημάτων που ξοδεύονται και των αριθμών των συναντήσεων. Οι οργανισμοί με τους μεγαλύτερους προϋπολογισμούς για λόμπι έχουν μεγαλύτερη πρόσβαση, ειδικά αυτοί που έχουν σχέση με οικονομικά, ψηφιακά και ενεργειακά χαρτοφυλάκια».

Η Διεθνής Διαφάνεια – Κύπρος στα πλαίσια της εθνικής έκθεσης για το λόμπυ αναφέρει πως η έλλειψη της οποιασδήποτε ουσιαστικής ρύθμισης για το lobbying έχει αφήσει εκτεθημένη και την Κύπρο στους κινδύνους απο την αθέμιτη επιρροή ορισμένων ομάδων συμφερόντων στους φορείς λήψης αποφάσεων. Τα ευρήματα της κυπριακής έκθεσης υποδεικνύουν ότι το Κυπριακό νομικό πλαίσιο δεν ευνοεί το διαφανής και δεοντολογικό lobbying, καθώς χαρακτηρίζεται από σημαντικές ανεπάρκειες στις ισχύουσες νομοθεσίες, απουσία αναγκαίας ρύθμισης για τήρηση των βασικών πρότυπων διαφάνειας που προβλέπονται από άλλα μέλη της ΕΕ καθώς και τρίτες χώρες, και έλλειψη ισχυρών μηχανισμών ακεραιότητας για τη ρύθμιση των ομάδων συμφερόντων αλλά και εκείνων που δέχονται τις πιέσεις.

Ο θεσμός των λόμπι δεν φαίνεται να «υφίσταται» στην Κύπρο, καθώς οι όροι «lobbying» και «λομπίστας» δεν είναι σε κοινή χρήση και δεν ορίζονται στο Κυπριακό δίκαιο . Παρά το γεγονός αυτό, η πρακτική των ιδιωτικών φορέων που προσπαθούν να επηρεάσουν τα δημόσια πρόσωπα είναι διαδεδομένη, λαμβάνοντας χώρα κυρίως σε ανεπίσημες συναντήσεις και σε κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωρίς να υπάρχει συστημική δημοσίευση, οι σχέσεις είναι αδιαφανείς και το κοινό έχει λίγη γνώση σχετικά με το ποιος ασκεί πιέσεις σε ποιον, και για ποιο σκοπό. Σε συνδυασμό με ένα ξέσπασμα σκανδάλων διαφθοράς, ιδιαίτερα μετά την κατάρρευση του Κυπριακού χρηματοπιστωτικού τομέα, το lobbying και κατά συνέπεια οι λομπίστες, εκλαμβάνονται με αρνητικό τρόπο στην Κυπριακή κοινωνία. Για να καταστεί το lobbying ως μια νόμιμη και θετική δύναμη μέσα στην Κυπριακή κοινωνία, θα πρέπει να βγει από τις σκιές. Κατά συνέπεια θα, πρέπει να:

  • Kαθιερωθεί η διαφάνεια ως μέσο πρόληψης της πολιτικής διαφθοράς. Λόγω του ότι το νομοθετικό πλαίσιο για το lobbying στην Κύπρο βρίσκεται σε εμβρυϊκό στάδιο, η Κύπρος πρέπει να προωθήσει την ευαισθητοποίηση και να επιτύχει ισορροπημένο λόγο
  • Αντιμετωπιστεί η έλλειψη ουσιαστικής ρύθμισης αναφορικά με το lobbying εντός του ευρύτερου πλαισίου της ακεραιότητας
  • Βελτιωθούν οι μηχανισμοί ακεραιότητας του δημόσιου τομέα ώστε να μπορούν να εγγυηθούν ισότητα στην πρόσβαση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων.

Αρχεία

Εκθεση στα Αγγλικά

Δελτίο Τύπου της ΔΔ στα Αγγλικά