Ομάδες Εργασίας

Οι ομάδες εργασίας διεξάγουν έρευνα και εργάζονται για την εφαρμογή μιας σειράς ζητημάτων/θεμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων:

  • Της Επικοινωνίας (για τον οργανισμό)
  • Της Προστασίας των Πληροφοριοδοτών
  • Της Πρόσβασης στις Πληροφορίες
  • Της Ακεραιότητας της Τοπικής Διακυβέρνησης
  • Της Ακεραιότητας της Εθνικής Πολιτικής
  • Της Ακεραιότητας του Ιδιωτικού Τομέα
  • Της Ακεραιότητας των Δημόσιων Συμβάσεων και Οικονομικών
  • Της Διεθνούς Ανάπτυξης και της Οικουμενικής Διακυβέρνησης