Οργανισμός Νεολαίας και ΔΔ-Κ κατά της διαφθοράς

Συμφωνία συνεργασίας υπέγραψαν την Πέμπτη 31 Ιουλίου 2014 ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου και η οργάνωση «Διεθνής Διαφάνεια – Κύπρος».

Κατά την υπογραφή, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Παναγιώτης Σεντώνας, δήλωσε πως «η καταπολέμηση της διαφθοράς είναι μονόδρομος αν θέλουμε να ενδυναμώσουμε τη δημοκρατία και να προάγουμε την κοινωνική δικαιοσύνη”.

Πρόσθεσε ότι ειδικότερα ανάμεσα στους νέους, “θα πρέπει να εργαστούμε από κοινού για την ενημέρωση της νέας γενιάς για τις παθογένειες που γεννά η διαφθορά, αλλά κυρίως για την ανάπτυξη μιας νέας κουλτούρας πολιτών εθισμένων στις αξίες της διαφάνειας”.

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της οργάνωσης Διεθνής Διαφάνεια-Κύπρος Μαρία Κραμβιά-Καπαρδή ανέφερε ότι η οργάνωση  έχει θέσει ως πρώτιστο στόχο την ενημέρωση των νέων της Κύπρου για τις επιπτώσεις της διαφθοράς.

“Μέσα από την οργάνωση κοινών επιστημονικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, συμμετοχή σε ερευνητικά και κοινωνικά προγράμματα και ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος, η οργάνωση Διεθνής Διαφάνεια-Κύπρος σε συνεργασία με τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου θα ενισχύσει τις προσπάθειες που γίνονται για εμπλοκή των νέων στον αγώνα κατά της διαφθοράς”, κατέληξε.