Πολιτεία

Διαφάνεια στη Πολιτεία

Η κυπριακή κυβέρνηση έχει θεσπίσει ένα ισχυρό νομικό πλαίσιο για την καταπολέμηση της διαφθοράς και εργάζεται συνεχώς προκειμένου να βελτιώσει και να τροποποιήσει τους νόμους της, ευθυγραμμίζοντας τους περισσότερο με τις ευρωπαϊκές συμβάσεις περί διαφθοράς. Παρακάτω αναφέρονται ορισμένες από τις πρωτοβουλίες τις οποίες έχει αναλάβει η Κυπριακή Κυβέρνηση για την καταπολέμηση της διαφθοράς:

  • Η κυβέρνηση τροποποίησε τον Ποινικό Κώδικα το 2012 ώστε να ευθυγραμμίζεται με τις διατάξεις της Ευρωπαικής Σύμβασης Ποινικού Δικαίου για τη Διαφθορά.
  • Η Κύπρος διαθέτει ένα ισχυρό και ανεξάρτητο δικαστικό σύστημα, ικανό να εφαρμόζει και να προστατεύει τα περιουσιακά και συμβατικά δικαιώματα των επενδυτών.
  • Αρκετές πηγές, όπως το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ 2013, αναφέρουν ότι η διαφθορά δεν αποτελεί το σημαντικότερο θέμα για τους επενδυτές στην Κύπρο.

Παρά τις προσπάθειες αυτές, η κυβέρνηση εξακολουθεί να αντιμετωπίζει διάφορες προκλήσεις, αποκαλύπτοντας το εύρος της διαφθοράς στα διάφορα επίπεδα της κυβέρνησης και στους διάφορους κλάδους, όπως:

  • Η κυβέρνηση δεν διαθέτει στρατηγική κατά της διαφθοράς ούτε ανεξάρτητη αρχή αποκλειστικά εξουσιοδοτημένη για την καταπολέμηση και τη διερεύνηση της διαφθοράς.
  • Δεν υπάρχουν σαφείς διατάξεις στην κυπριακή νομοθεσία που να προβλέπουν την προστασία των πληροφοριοδοτών (whistleblowers).
  • Αρκετές πηγές χαρακτηρίζουν την Κύπρο ως καταφύγιο για το ξέπλυμα χρήματος, γεγονός που έχει συμβάλει στην οικονομική κρίση την οποία βιώνει σήμερα η χώρα.

Εισηγήσεις του οργανισμού «Διαφάνεια Κύπρος» για την δημόσια δήλωση Περιουσιακών Στοιχείων «Πόθεν Έσχες»

Υποδειγμα δήλωσης περουσιακών στοιχείων Ο οργανισμός «Διαφάνεια Κύπρος» στα πλαίσια της συνεισφοράς του στην ενδυνάμωση της κοινωνίας και της βελτίωσης της ποιότητας της δημόσιας και...
Read More

Η Διαφάνεια Κύπρου υπογραμμίζει την ανάγκη για μεγαλύτερη διαφάνεια σχετικά με την χρηματοδότηση των πολιτικών κόμματων.

Η Διαφάνεια Κύπρος αποτελεί παράρτημα της Διεθνούς Διαφάνειας και σκοπός της η καταπολέμηση της διαφθοράς στην Κύπρο. Πιο συγκεκριμένα, η Διαφάνεια Κύπρος (ΔΚ) είναι μια...
Read More

Συνεργασία της Διεθνούς Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (FIFA) και της Διεθνούς Διαφάνειας

Η Διεθνής Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (FIFA) στην προσπάθεια που καταβάλει τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα μετά τα πρόσφατα κρούσματα έχει απευθυνθεί στην οργάνωση Διεθνής Διαφάνεια επιζητώντας την...
Read More