Συνάντηση εκπροσώπων της Τρόικα και της οργάνωσης Διεθνής Διαφάνεια-Κύπρος

Πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα στη Λευκωσία συνάντηση μεταξύ των εκπροσώπων της Τρόικα στη Κύπρο και της οργάνωσης Διεθνής Διαφάνεια-Κύπρος. Στην συνάντηση παρευρέθηκαν οι Γιώργος Μοσχόβης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Vincenzo Guzzo εκ μέρους του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και οι Μαρία Κραμβιά Καπαρδή, Μάριος Σκανδάλης και Νικόλας Νικολαΐδης εκ μέρους της  οργάνωσης Διεθνής Διαφάνεια-Κύπρος.

Στην συνάντηση συζητήθηκε  κυρίως ο ρόλος της Τρόικα σε σχέση με την διαφθορά καθώς επίσης και πιθανοί τρόποι με τους οποίους η οργάνωση Διεθνής Διαφάνεια-Κύπρος μπορεί να ενισχύσει την Κυπριακή Κυβέρνηση σε θέματα διαφάνειας, λογοδοσίας και αντιμετώπισης της διαφθοράς.

Οι εκπρόσωποι της οργάνωσης Διεθνής Διαφάνεια-Κύπρος ενημέρωσαν την Τρόικα για το έργο και κυρίως για τις εισηγήσεις που κατέθεσε η Διεθνής Διαφάνεια-Κύπρος και αφορούν τα μέτρα που πρέπει να λάβει η πολιτεία. Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στην ανάγκη δημιουργίας της ανεξάρτητης αρχής κατά της διαφθοράς ως επίσης  στο νομικό πλαίσιο προστασίας του πληροφοριοδότη (whistleblower) στην Κύπρο το οποίο είναι ατελώς δομημένο και ελλειμματικό ως προς το περιεχόμενο του. Η οργάνωση Διεθνής Διαφάνεια-Κύπρος έχει συστήσει ειδική ομάδα εμπειρογνωμόνων με την συμμετοχή ακαδημαϊκών και νομικών οι οποίοι εργάζονται για να καταθέσουν σύντομα σχετικό σχέδιο νομοσχεδίου.

Οι εκπρόσωποι της Τρόικα ενημερώθηκαν επίσης για την ειδική υπηρεσία που θα λειτουργήσει σύντομα από την οργάνωση Διεθνής Διαφάνεια-Κύπρος με σκοπό να παρέχει ενημέρωση, καθοδήγηση και υποστήριξη σε θύματα και πληροφοριοδότες διαφθοράς.