Συνάντηση μεταξύ της οργάνωσης Διεθνής Διαφάνεια-Κύπρος και του ΑΚΕΛ.

Στις 17 Φεβρουαρίου 2015 πραγματοποιήθηκε συνάντηση στη Λευκωσία μεταξύ της οργάνωσης Διεθνής Διαφάνεια-Κύπρος (ΔΔ-Κ) και του ΑΚΕΛ.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε μετά από πρόσκληση του ΑΚΕΛ προς την οργάνωση Διεθνής Διαφάνεια-Κύπρος με σκοπό να ενημερωθεί για το έργο της οργάνωσης και ειδικότερα τις προτάσεις και εισηγήσεις που αφορούν το θέμα της διαφθοράς και της διαφάνειας.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ Άντρος Κυπριανού αφού ευχαρίστησε την οργάνωση για το έργο που επιτελεί τα τελευταία 5 χρόνια τόνισε πως η παρουσία και το έργο της οργάνωσης Διεθνής Διαφάνεια – Κύπρος ως εθνικό παράρτημα της Διεθνούς Διαφάνειας στη Κύπρο είναι ουσιαστικά και σημαντικά ως προς τα βήματα που πρέπει να γίνουν για ελαχιστοποίηση της διαφθοράς και εμπέδωση της διαφάνειας. Οι εισηγήσεις της οργάνωσης οι οποίες έχουν κατατεθεί τόσο στη βουλή όσο και σε κατ’ ιδίαν συναντήσεις με φορείς και πολιτειακούς αξιωματούχους θα πρέπει να υποστηριχθούν από όλους αν θέλουμε να πατάξουμε την διαφθορά στη ρίζα της.

Η πρόεδρος της οργάνωσης Διεθνής Διαφάνεια Κύπρος Μαρία Κραμβιά Καπαρδή, ανέφερε πως η οργάνωση από το 2010 έχει προτείνει την δημιουργία στη Κύπρο της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς. Η πρόταση περικλείεται σε ένα ευρύτερο σχέδιο προτάσεων για αντιμετώπιση της διαφθοράς το οποίο σύντομα θα κατατεθεί από την Διεθνή Διαφάνεια. Ευχαρίστησε τον κύριο Κυπριανού για την θετική στάση και του ΑΚΕΛ στο θέμα αυτό η οποία θωρακίζει την προσπάθεια και ενισχύει περαιτέρω την πρόταση.

Ο εκτελεστικός διευθυντής της οργάνωσης Νικόλας Νικολαΐδης επέδωσε στον κύριο Κυπριανού την έκθεση και τις εισηγήσεις που υπάρχουν αναφορικά με το θέμα της θεσμοθέτησης του λόμπυ στη Κύπρο. Αναφέρθηκε ιδιαίτερα το γεγονός ότι είναι σημαντικό να υπάρχει μια ολιστική προσέγγιση στα θέματα διαφθοράς με στόχο τις συστημικές αλλαγές που πρέπει να γίνουν. Υπάρχει η άμεση ανάγκη εκπόνησης ενός εθνικού στρατηγικού σχεδίου για την διαφθορά και μέσω αυτού θα μπορέσει η πολιτεία να  διαβαθμίσει τις ανάγκες και προτεραιότητες Ο Γεν. Γραμματέας του ΑΚΕΛ συμφώνησε ότι όντως το θέμα είναι συστημικό και παράλληλα ανέφερε πως ότι το ΑΚΕΛ ήδη μέσα από τα συλλογικά του όργανα μελετά και θα καταθέσει και προτάσεις προς την κυβέρνηση. Τόνισε επίσης την σχέση του οικονομικού παράγοντα και της πολιτείας και την ανάγκη θεσμοθέτησης αρχών για αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων και απεξάρτησης των κομμάτων από τη χρηματοδότηση πέραν της πολιτείας. Ο αντιπρόεδρος της ΔΔ-Κ κύριος Μάριος Σκανδάλης ενημέρωσε τον κύριο Κυπριανού ότι η ΔΔ-Κ εργάζεται και προς την κατεύθυνση αυτή με την δημιουργία του Φόρουμ Επιχειρηματικής Ακεραιότητας όπου εταιρείες και οργανισμοί με την καθοδήγηση της ΔΔ-Κ θα μπορέσουν να βελτιώσουν την ακεραιότητα και την εταιρική διαφάνεια.