Συνάντηση με της οργάνωσης Διεθνής Διαφάνεια – Κύπρος με τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού

 

Πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2015 συνάντηση μεταξύ του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού κυρίου Κώστα Καδή και της οργάνωσης Διεθνής Διαφάνεια-Κύπρος.

Η πρόεδρος της Διεθνούς Διαφάνειας – Κύπρος Δρ. Μαρία Κραμβιά Καπαρδή ανέφερε πως πρωταρχική επιδίωξη οποιασδήποτε οργανωμένης κοινωνίας πρέπει να είναι η παιδεία για τη διάπλαση και ανάδειξη υπεύθυνων και ελεύθερων πολιτών, για την πνευματική, ηθική και κοινωνική ολοκλήρωση των ανθρώπων. Στον πυρήνα της παιδείας πρέπει να βρίσκεται η διαπαιδαγώγηση των παιδιών και των νέων για τον σεβασμό στους νόμους και την καλλιέργεια της ηθικής συνείδησης. Σε ότι αφορά το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον πρέπει να συγκροτήσουμε μια κοινωνία, που να μπορεί να υποδέχεται τους νέους έτσι ώστε να λειτουργούν σε ένα πλαίσιο αξιών όπου να κυριαρχούν ο διάλογος, η κριτική, η συνεργασία, η αλληλεγγύη, το δίκαιο.

Ο εκτελεστικός διευθυντής της οργάνωσης, Νικόλας Νικολαΐδης ανέφερε ότι η εισήγηση της Διεθνούς Διαφάνειας – Κύπρος είναι όπως μέσα από ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης να σχεδιαστεί και να δημιουργηθεί εκπαιδευτικό υλικό  για την ευαισθητοποίηση των μαθητών ενάντια στη διαφθορά και την αδιαφάνεια, με ειδική στόχευση στη διδασκαλία του ρόλου και της σημασίας της διαφάνειας. Κύριος στόχος είναι να γεννηθεί ένα νέο αυτοτελές πιλοτικό πρόγραμμα στα σχολεία, προσαρμοσμένο στην ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα διαφάνειας και καταπολέμησης της διαφθοράς. Κλασσικό παράδειγμα αποτελεί η Ιταλία, που συνδέει τα μαθήματα με την έννοια της Διαφάνειας, έτσι και στα διδακτικά εγχειρίδια του σχολείου, να μπορούμε να διαβάσουμε σχετικά με τη Διαφάνεια και τις συνδεόμενες με αυτήν έννοιες, σε πολλά και διαφορετικά μαθήματα, σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες.

Ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού ευχαρίστησε την οργάνωση Διεθνής Διαφάνεια – Κύπρος για τη πρωτοβουλία της και τόνισε ότι αποτελεί ουσιαστικό βήμα για την εμπέδωση της διαφάνειας και της ακεραιότητας στη νέα γενιά. Παράλληλα, ανέφερε ότι το Υπουργείο θα μελετήσει άμεσα την εισήγηση. Σημείωσε ότι είναι σημαντικό πως η Διεθνής Διαφάνεια – Κύπρος καταθέτει ολοκληρωμένη εισήγηση για το θέμα και ότι με ορθή προσέγγιση οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές της Κύπρου μπορούν να επωφεληθούν σε τεράστιο βαθμό από την υλοποίηση ενός τέτοιου προγράμματος.