Συνάντηση της οργάνωσης Διεθνής Διαφάνεια-Κύπρος και Cyprus Fiduciary Association για θέματα εταιρικής διαφάνειας.

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 18 Νοεμβρίου στη Λεμεσό συνάντηση μεταξύ εκπροσώπων του Cyprus Fiduciary Association και της οργάνωσης Διεθνής Διαφάνεια-Κύπρος. Στην συνάντηση παρευρέθηκαν οι Πέτρος Λιβάνιος και Γιώργος Ιουλιανός εκ μέρους του Cyprus Fiduciary Association και οι Μαρία Κραμβιά Καπαρδή, Νικόλας Νικολαΐδης, και Ιφιγένεια Παύλου εκ μέρους της  οργάνωσης Διεθνής Διαφάνεια-Κύπρος.

Στην συνάντηση συζητήθηκε η δρομολόγηση συνεργασίας σε θέματα ενημέρωσης των μελών του Cyprus Fiduciary Association όσον αφορά θέματα διαφθοράς και διαφάνειας. Οι εκπρόσωποι της οργάνωσης Διεθνής Διαφάνεια-Κύπρος συζήτησαν τη σοβαρή ευθύνη που έχουν οι εταιρείες αλλά, συγχρόνως, και τη δυνατότητα να αναλάβουν σημαντικό ρόλο για μία κοινωνία με περισσότερη διαφάνεια. Ενέργειες όπως η δωροδοκία, η φοροδιαφυγή, το «ξέπλυμα» βρώμικου χρήματος κ.α. δεν επηρεάζουν μόνο την ικανότητα των εταιριών να λειτουργούν αποτελεσματικά, αλλά επιπλέον εμποδίζουν τα οφέλη των ιδιωτικών επενδύσεων να φθάσουν σε ευάλωτους πληθυσμούς και εμποδίζουν την αειφόρο ανάπτυξη.

Οι εκπρόσωποι του Cyprus Fiduciary Association ενημέρωσαν τους εκπρόσωπους της οργάνωσης Διεθνής Διαφάνεια-Κύπρος για τις αξίες, στόχους, και σκοπούς του Συνδέσμου τους.

Οι εκπρόσωποι του Cyprus Fiduciary Association ενημερώθηκαν επίσης για το Εθνικό «Business Integrity Forum – Φόρουμ Επιχειρηματικής Ακεραιότητας» βάσει των αρχών της Διεθνής Διαφάνειας που εδρεύει στο Βερολίνο. Το πρόγραμμα αποτελεί εφαλτήριο εναρμόνισης και λειτουργίας και των κυπριακών επιχειρήσεων σε αρχές ακεραιότητας όπως επίσης και σε αρχές ενάντια στη διαφθορά.