Συνεργασία της Διεθνούς Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (FIFA) και της Διεθνούς Διαφάνειας

Η Διεθνής Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (FIFA) στην προσπάθεια που καταβάλει τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα μετά τα πρόσφατα κρούσματα έχει απευθυνθεί στην οργάνωση Διεθνής Διαφάνεια επιζητώντας την συμβολή της σε εισηγήσεις και ενέργειες οι οποίες να βοηθήσουν στην ανατροπή του αρνητικού κλίματος που έχει δημιουργηθεί.

Η Διεθνής Διαφάνεια έχει ετοιμάσει έκθεση (FIFA_SafeHands) η οποία παραδόθηκε και δημοσιεύτηκε στις 16 Αυγούστου 2011 οι οποίες στηρίζεται στις ακόλουθες βασικές αρχές:

1. Μηδενική ανεκτικότητα στην δωροδοκία.

2. Να υπάρχει ένα εθνικό πρόγραμμα το οποίο βασίζεται σε αξίες, πρακτικές και αναφορικά με την πρόληψη της δωροδοκίας.

3. Η κάθε χώρα θα προσαρμόζει στην δική της κουλτούρα τα πιθανά ρίσκα, μέγεθος και άλλα στοιχεία τα οποία θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη.

4. Αυτό το πρόγραμμα θα πρέπει να είναι συνεπές (consistent) με τους νόμους που υπάρχουν αναφορικά με την δωροδοκία σε κάθε χώρα.

5. Το πρόγραμμα καλό είναι να δημιουργηθεί σε συνεργασία με τα στελέχη και όλους τους συνεργαζόμενους εταίρους, συντεχνίες, ποδοσφαιρικές ομάδες κλπ

6. Ο οργανισμός θα πρέπει να ενημερώνεται για όλα τα εσωτερικά και εξωτερικά ζητήματα που ίσως τους ενδιαφέρουν.

Παράλληλα είναι ορθό να εφαρμοστούν πρακτικές όπως:

• Να δημιουργηθεί η επανεξεταστεί εάν υπάρχει ένας κώδικας δεοντολογίας οποίος να αναφέρεται σε θέματα όπως η σύγκρουση συμφερόντων, δημοσιοποίηση αμοιβών των κύριων στελεχών και του συμβουλίου, κατευθυντήριες γραμμές αναφορικά με το να δίνουν ή να δέχονται δώρα κλπ.

• Να επανεξεταστεί το οργανόγραμμα του οργανισμού/ομοσπονδίας. Τα κύρια σημεία που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη είναι:

• Η μεγίστη θητεία των μελών του ΔΣ και της Οικονομική Επιτροπή να μην υπερβαίνει τις δύο θητείες.

• Να υπάρχει διαφάνεια στις προσλήψεις και στις εκλογές.

• Το ΔΣ να είναι ευρείας αποδοχής και να συμμετάσχουν και ενδιαφερόμενοι εταίροι.

• Να υπάρχουν μη εκτελεστικά μέλη το ΔΣ.

• Να γίνεται έλεγχος των υψηλά κίνδυνων θεμάτων όπως αμοιβές, δικαιώματα, πληρωμές.

• Να υπάρχει στρατηγικός σχεδιασμός.

• Αυτός ο στρατηγικός σχεδιασμός να κοινοποιείτε, να υπάρχει εκπαίδευση καθώς και γραμμή για πληροφοριοδότες (whistle-blower hot line).

Η Διεθνής Διαφάνεια Κύπρου έχει αποστήλει ήδη τις εισηγήσεις της στην ΚΟΠ καθώς και σε άλλους εμπλεκομένους φορείς και έχει ζητήσει συνάντηση για να συζητήσει εμπεριστατωμένα τις προτάσεις που καταθέτουμε και τους τρόπους υλοποίησης.

Μπορείτε να διαβάσετε την έκθεση εδώ (Αρχείο PDF – Αγγλικά).