Συνεργασία της οργάνωσης Διεθνής Διαφάνεια-Κύπρος και Εφόρου Εσωτερικού Ελέγχου της Δημοκρατίας σε θέματα διαφθοράς.

Στις 16 Ιουνίου 2014 πραγματοποιήθηκε συνάντηση στη Λευκωσία μεταξύ της οργάνωσης Διεθνής Διαφάνεια-Κύπρος και του Έφορου Εσωτερικού Ελέγχου της Δημοκρατίας όπου και αποφασίστηκε η δρομολόγηση συνεργασίας σε θέματα ενημέρωσης των δημοσίων λειτουργών συμπεριλαμβανομένων και των μελών της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου για τη διαφθορά και τη διαφάνεια.

Η πρόεδρος της οργάνωσης Διεθνής Διαφάνεια-Κύπρος  Μαρία Καπαρδή ανέφερε στον Έφορο πως η διαφθορά έχει υπονομεύσει τη φήμη του δημόσιου τομέα σε πολλές χώρες. Σύμφωνα με έρευνα της οργάνωσης Διεθνής Διαφάνεια-Κύπρος είναι έντονη η αντίληψη και στην κυπριακή κοινωνία ότι υπάρχει υψηλό ποσοστό διαφθοράς στον δημόσιο τομέα της Κύπρου.

Ο Έφορος Εσωτερικού Ελέγχου της Δημοκρατίας Ανδρέας Μ. Λαμπριανού αναφέρθηκε στις ενέργειες που πρέπει να γίνουν ούτως ώστε η Υπηρεσία να καταστεί ένας από τους βασικούς πυλώνες εκσυχρονισμού και αναμόρφωσης της δημόσιας υπηρεσίας και συμφώνησε με τις απόψεις που κατατέθηκαν από την οργάνωση Διεθνής Διαφάνεια-Κύπρος για την καταπολέμηση της διαφθοράς.

Στα πλαίσια της συνεργασίας οι λειτουργοί της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου θα ενημερωθούν και για την ειδική υπηρεσία που θα λειτουργήσει σύντομα από την οργάνωση Διεθνής Διαφάνεια-Κύπρος με σκοπό να παρέχει ενημέρωση, καθοδήγηση και υποστήριξη σε θύματα και πληροφοριοδότες διαφθοράς. Στόχος της υπηρεσίας αυτής είναι να καταγραφούν και ταυτόχρονα να καταπολεμηθούν τα κρούσματα και η διαφθορά στη ρίζα της με τη συμμετοχή και βοήθεια των πολιτών.

Στην υπηρεσία θα μπορεί να απευθύνεται κάθε πολίτης με σκοπό να αναφέρει περιστατικά διαφθοράς και να λάβει περαιτέρω βοήθεια και καθοδήγηση για το πώς και πού, μπορεί να απευθυνθεί ώστε να υπάρξει αποτελεσματική αντιμετώπιση της καταγγελίας.