Συνεργασία

Συνεργασία της οργάνωσης Διεθνής Διαφάνεια-Κύπρος και Εφόρου Εσωτερικού Ελέγχου της Δημοκρατίας σε θέματα διαφθοράς.

Στις 16 Ιουνίου 2014 πραγματοποιήθηκε συνάντηση στη Λευκωσία μεταξύ της οργάνωσης Διεθνής Διαφάνεια-Κύπρος και του Έφορου Εσωτερικού Ελέγχου της Δημοκρατίας όπου και αποφασίστηκε η δρομολόγηση...
Read More

Συνεργασία της οργάνωσης Διεθνής Διαφάνεια-Κύπρος και Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας σε θέματα διαφθοράς.

Σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 7  Μαΐου 2014 στη Λευκωσία μεταξύ της οργάνωσης Διεθνής Διαφάνεια-Κύπρος και του Γενικού Ελεγκτή  της Δημοκρατίας αποφασίστηκε η δρομολόγηση συνεργασίας...
Read More

Συνεργασία της οργάνωσης Διεθνής Διαφάνεια-Κύπρος και Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς σε θέματα παιδείας και εκπαίδευσης.

Σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 22 Δεκεμβρίου 2013 στη Λευκωσία μεταξύ της οργάνωσης Διεθνής Διαφάνεια-Κύπρος και Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς αποφασίστηκε η δρομολόγηση συνεργασίας των δύο οργανισμών...
Read More