Σχόλια και Εισηγήσεις για την Εθνική Στρατηγική κατά της Διαφθοράς

Σχόλια και Εισηγήσεις για την Εθνική Στρατηγική κατά της Διαφθοράς που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

 

Έχει αποδειχθεί διεθνώς, ότι η κοινωνία των πολιτών συμβάλλει στην καταπολέμηση της διαφθοράς. Έτσι, από το 2010 στην Κύπρο λειτουργεί ο ΜΚΟ Διεθνής Διαφάνεια-Κύπρος (ΔΔ-Κ), σκοπός του οποίου είναι η ενδυνάμωση της κοινωνίας, η βελτίωση της ποιότητας της δημόσιας και ιδιωτικής διακυβέρνησης στην Κύπρο, η προώθηση της διαφάνειας, της ακεραιότητας, καθώς και η ανάληψη ευθύνης.

Στην επταετή εμπειρία της, η ΔΔ-Κ κατάφερε πολλά μέσα από τις συνεχείς δράσεις της και αυτό σκοπεύει να κάνει και μετά την εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής. Όπως έχουμε επισημάνει, αρκετοί πυλώνεις οι οποίοι αναφέρονται, είναι αυτοί που υλοποιούνται από το 2010 από τον Οργανσιμό μας με ελάχιστη χρηματοδότηση. Ευελπιστούμε ότι με την εφαρμογή τους από την Κυβέρνηση, θα μπορούν να καλύπτουν περισσότερες ανάγκες.

Στα χρόνια λειτουργίας της ΔΔ-Κ, εθελοντές και μη κατάφεραν να συμπληρώσουν τα κενά που υπήρχαν στο σύστημα σε ότι αφορά τη θέσπιση νομοθεσιών και την ενημέρωση του κοινού σε σχέση με το τι αποτελεί διαφθορά, ποιες οι συνέπειες της και πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί. Έτσι, η αναφορά και η δράση της ΔΔ-Κ στο Στρατηγικό Σχεδιασμό θεωρούμε ότι  θα συμβάλει στο έργο που πρόκειται να γίνει και το οποίο ενδείκνυται  να είναι αποδεκτό από την κοινωνία των πολιτών και έτσι θα πισθούν οι πολίτες ότι υπάρχει η πολιτική βούληση για καταπολέμηση της διαφθοράς.

Μέσα από τα πιο κάτω σχόλια και εισηγήσεις, τις διαχρονικές εισηγήσεις μας στο κράτος και τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, θεωρούμε ότι έχουμε συμβάλει σημαντικά στη βελτιώση της Εθνικής Στρατηγικής κατά της Διαφθοράς, μιας Στρατηγικής που χρόνια είχε ανάγκη η χώρα μας και η υλοποίηση του περιεχομένου της κρίνεται ως επιτακτική ανάγκη.

 

ΣΧΟΛΙΑ Κ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

 

Πληροφορίες:

κα Μαρία Κωνσταντίνου

22 025772

[email protected]