Το βραβείο “ΜΚΟ της χρονιάς” στο Ευρωπαϊκό Γραφείο της Διεθνούς Διαφάνειας

Στις 14 Νοεμβρίου 2012 τιμήθηκε το Ευρωπαϊκό Γραφείο της Διεθνούς Διαφάνειας (ΔΔ) με το βραβείο «ΜΚΟ της χρονιάς» στο πλαίσιο απονομής των Ευρωπαϊκών Βραβείων Δημοσίων Υποθέσεων. Το Βραβείο αυτό αποτελεί για τη Διεθνή Διαφάνεια αναγνώριση των μέχρι τώρα προσπαθειών της, αλλά κυρίως ώθηση να συνεχίσει να μάχεται κατά της διαφθοράς και να προωθεί την ακεραιότητα, τη λογοδοσία και τη διαφάνεια στην Ευρώπη σε ένα ευρύ φάσμα πεδίων άσκησης ευρωπαϊκής πολιτικής. Η απονομή του εν λόγω βραβείου στο Ευρωπαϊκό Γραφείο της ΔΔ οφείλεται αφενός στη συμβολή του στην ενδυνάμωση της ευαισθητοποίησης των πολιτών σχετικά με το έλλειμμα ακεραιότητας των θεσμών τόσο σε Ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο, αφετέρου στην προσπάθεια προώθησης των αρχών της διαφάνειας και της ηθικής στη λειτουργία των ομάδων πίεσης συμφερόντων (lobbying).

Το βραβείο αυτό φέρνει στην επιφάνεια το ζήτημα των ομάδων πίεσης συμφερόντων. Στην πρόσφατη έρευνα του ΟΟΣΑ, σχεδόν τα 2/3 των στελεχών των Δημοσίων Υποθέσεων δήλωσαν ότι βλέπουν θετικά τη θέσπιση ρυθμιστικού πλαισίου περί υποχρεωτικής κοινοποίησης στοιχείων για τις ομάδες συμφερόντων (lobbies).

H Jana Mittermaier, η Διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Γραφείου της ΔΔ επεσήμανε κατά τη βράβευση: «ο δημόσιος τομέας θα πρέπει να είναι δημόσιος εκ φύσεως. Θεωρούμε ότι οι ομάδες συμφερόντων (lobbyists) δεν θα πρέπει να λειτουργούν μακριά από το δημόσιο συμφέρον και θα πρέπει να συμμορφώνονται και να λειτουργούν με υψηλά ηθικά πρότυπα και σεβασμό στη δημοκρατική διαδικασία. Αυτό σημαίνει ότι όλοι θα πρέπει να καταχωρηθούν στο μητρώο ομάδων συμφερόντων- υποχρεωτικά-, να προβαίνουν στη δημοσίευση στοιχείων περί των (οικονομικών) συμφερόντων τους, και να κοινοποιούν τις συναλλαγές τους με τους Ευρωπαίους εταίρους».

Η άσκηση πολιτικής στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι πέραν αμφιβολιών κατά πόσο λειτουργεί με ηθικά πρότυπα. Το σκάνδαλο για «επί πληρωμή τροποποιήσεις» του περασμένου χρόνου κατέδειξε τα τρωτά σημεία του κώδικα δεοντολογίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πολλές σημαντικές επιχειρήσεις και δικηγορικές εταιρείες, που ξεκάθαρα ανήκουν στις ομάδες πίεσης, εξακολουθούν να αρνούνται την εγγραφή τους στο Ευρωπαϊκό Μητρώο Διαφάνειας. Η Jana Mittermaier κατέληξε: «Είναι προς το κοινό συμφέρον οι ομάδες πίεσης να τηρούν κανόνες ηθικής-στη θεωρία και στην πράξη- και ευελπιστούμε ότι όλοι μαζί θα μπορέσουμε να το πετύχουμε».