Το κόστος της διαφθοράς

Ακόμα και μετά από μια δεκαετία προόδου και επιτεύξεων στην μάχη κατά της διαφοράς, εμείς στην Διαφάνεια Διεθνής γνωρίζουμε πολύ καλά ότι παραμένουν σημαντικές προκλήσεις. Παρ’όλα αυτά έχουμε δεσμευτεί στις βασικές αξίες και αρχές που καθοδηγούσαν την εργασία μας από την έναρξη του κινήματος μας το 1993.

Οι βασικές αρχές της ΔΔ στον αγώνα ενάντια στην διαφθορά έχουν καθοριστεί από την αρχή: δημιουργία συμμαχιών, προχωρώντας σταδιακά και παραμένοντας μη-συγκρουσιακοί. Τι σημαίνουν όλα αυτά; Η ΔΔ πιστεύει ότι είναι εφικτό να κρατηθεί η διαφθορά υπό έλεγχο εάν αντιπρόσωποι από την κυβέρνηση, τις επιχειρήσεις και την κοινωνία εργαστούν μαζί σε συμφωνημένα πρότυπα και διαδικασίες τα οποία όλοι υποστηρίζουν. Η ΔΔ πιστεύει ότι η διαφθορά δεν μπορεί να εκριζωθεί με ένα μεγάλο σκούπισμα. Αντιθέτως, η καταπολέμηση της είναι μια βήμα-προς-βήμα και έργο-προς-έργο διαδικασία. Η ΔΔ καταδικάζει σθεναρά και θαρραλέα την δωροδοκία και την διαφθορά όποτε έχουν αξιόπιστα προσδιοριστεί, παρ’όλο ότι η ΔΔ δεν επιζητά να εκθέτει ατομικές υποθέσει διαφθοράς. Τέλος, η μη-συγκρουσιακή προσέγγιση της ΔΔ είναι αναγκαία για να οδηγήσει όλα τα σχετικά μέρη γύρω από το τραπέζι.