Υποστήριξη της οργάνωσης Διεθνής Διαφάνεια Κύπρος από την Κυβέρνηση

 

Η οργάνωση Διεθνής Διαφάνεια-Κύπρος ανακοινώνει ότι η κυβέρνηση αναγνωρίζοντας το έργο και την δράση της οργάνωσης αποφάσισε να ενισχύσει οικονομικά την λειτουργία της οργάνωσης με χορηγία ύψους 35,000 ευρώ.

Η θεσμική και πρακτική υποστήριξη της πολιτείας αποτελεί για την ΔΔ-Κ αδήριτη ανάγκη η οποία θα επιτρέψει τη συνέχιση της λειτουργίας και των προγραμμάτων έτσι ώστε να μπορεί η οργάνωση να προσφέρει άμεσα και ουσιαστικά τις υπηρεσίες της τόσο στην πολιτεία όσο και στην κοινωνία στο σύνολο της.

Τονίζουμε ότι, η όποια οικονομική στήριξη από τον οποιονδήποτε υποστηρικτή ή χορηγό θα πρέπει να εγγυάται θεωρητικά και πρακτικά την ανεξαρτησία της οργάνωσης. Παρόμοιες τακτικές υποστήριξης χρησιμοποιούνται και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες όπου το Υπουργείο Εξωτερικών (αυτή είναι η πρακτική στην Αγγλία) ή το Υπουργείο Οικονομικών υποστηρίζει το τοπικό παράρτημα της Διεθνούς Διαφάνειας.

Η οργάνωση θα πρέπει να διαθέτει ετήσια για τις λειτουργικές τις ανάγκες ποσό τουλάχιστον 80,000 ευρώ. Η φύση, δράση και λειτουργία της ΔΔ-Κ την καθιστούν ιδιαίτερα επιφυλακτική και επιλεκτική στην αποδοχή της όποιας χορηγίας. Ως αποτέλεσμα προκύπτει η αναπόφευκτη τεράστια δυσκολία εξεύρεσης πόρων.

Η οργάνωση ήδη απευθύνεται και προς τον ιδιωτικό τομέα και ειδικότερα σε εταιρείες και οργανισμούς οι οποίοι θα ήθελαν να στηρίξουν τους στόχους και τα προγράμματα τα οποία υλοποιεί.

Η οργάνωση Διεθνής Διαφάνεια – Κύπρος έχει συσταθεί από το 2011, είναι ένας ανεξάρτητος και ουδέτερος μη κυβερνητικός, μη κομματικός, και μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Η Διεθνής Διαφάνεια – Κύπρος αποτελεί το εθνικό παράρτημα τής διεθνούς οργάνωσης «Διεθνής Διαφάνεια» ο οποίος εδρεύει στο Βερολίνο και έχει εθνικά παραρτήματα σε περισσότερες από 100 χώρες. Δεν έχει καμία σχέση με άλλες ομάδες, δεξαμενές σκέψεις, πλατφόρμες πολιτών ή άλλες οργανώσεις. Ειδικότερα τονίζουμε ότι, η οργάνωση Διεθνής Διαφάνεια Κύπρος δεν έχει καμία σχέση με την πλατφόρμα «Διαφάνεια Τώρα»  η οποία επικεντρώνεται στο θέμα της οριζόντιας ψηφοφορίας.

H ΔΔ-Κ συνεισφέρει στην ενδυνάμωση της κοινωνίας, βελτιώνει την ποιότητα της δημόσιας και ιδιωτικής διακυβέρνησης στην Κύπρο, προωθεί την διαφάνεια, την ακεραιότητα, καθώς και την ανάληψη ευθύνης. Όλες οι πληροφορίες που αφορούν το καταστατικό, Διοικητικό Συμβούλιο, κώδικα δεοντολογίας μελών του ΔΣ, ετήσιες εκθέσεις, οικονομικά στοιχεία και γενικά τη δράση της ΔΔ-Κ στη Κύπρο τα τελευταία χρόνια είναι στη διάθεση όλων στην επίσημη ιστοσελίδα της οργάνωσης www.transparencycyprus.org.