3η ετήσια έρευνα για τις αντιλήψεις της κοινής γνώμης αναφορικά με τη διαφθορά

Η ΕΡΕΥΝΑ ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ

Η Διαφάνεια Κύπρου με την συνεργασία του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου σας προσκαλεί να συμμετέχετε στην 3η ετήσια έρευνα για τις αντιλήψεις της κοινής γνώμης αναφορικά με τη διαφθορά. Κύριος στόχος της συγκεκριμένης μελέτης είναι μέσω της έρευνας να μελετηθεί το μέγεθος της διαφθοράς στη Κύπρο τόσο ανάμεσα στην κοινωνία όσο και μεταξύ συγκεκριμένων ομάδων της Κυπριακής Κοινωνίας.

Θα πρέπει να τονίσουμε ότι η έρευνα είναι ανώνυμη και να σας παρακαλέσουμε να συμπληρώσετε όλες τις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου απαντώντας σε αυτές με απόλυτη ειλικρίνεια. Τα αποτελέσματα από την έρευνα αυτή θα χρησιμοποιηθούνμόνο για ακαδημαϊκούς/επιστημονικούς σκοπούς και θα παρουσιαστούν σε ημερίδα που θα οργανωθεί τον Δεκέμβριο.

Η συμμετοχή σας θα πρέπει να γίνει μέσω διαδικτύου πατώντας τον σύνδεσμο πιο κάτω. Ο χρόνος που απαιτείται για την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου ανέρχεται περίπου στα 5-10 λεπτά. Η έρευνα θα διαρκέσει μέχρι και τις 10 Νοεμβρίου 2012.

Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο που θα διαθέσετε για τη συμμετοχή σας και παράλληλα σας παρακαλούμε όπως κοινοποιήσετε αν επιθυμείτε την παρούσα πρόσκληση σε άλλους παραλήπτες οι οποίοι πιστεύετε ότι θα ήθελαν να συμμετέχουν. Παραμένουμε στη διάθεσή σας σε περίπτωση που θελήσετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες ή να συμμετέχετε στην ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί.