Υποβολή υποψηφιότητας για εφαρμογή καλών πρακτικών, πρωτοβουλιών ή δράσεων για τη μείωση της διαφθοράς ή/και ενδυνάμωση της διαφάνειας που εφαρμόστηκε στην Κυπριακή Δημοκρατία, το 2015-2016

Λευκωσία, 1 Μαρτίου 2016 – Η Διεθνής Διαφάνεια-Κύπρος (ΔΔ-Κ) έχει επισημάνει κάποια θετικά βήματα που άρχισαν να γίνονται στην χώρα μας σε μια προσπάθεια βελτίωσης της διαφάνειας και καταπολέμησης της διαφθοράς.

Η ΔΔ-Κ, ως ο μόνος ανεξάρτητος και ουδέτερος μη κυβερνητικός, μη κομματικός και μη κερδοσκοπικός οργανισμός, δραστηριοποιείται στην προώθηση της διαφάνειας και την καταπολέμηση της διαφθοράς στην Κύπρο από το 2010. Αποστολή της είναι η συνεισφορά στην ενδυνάμωση της κοινωνίας και τη βελτίωση της ποιότητας της δημόσιας και ιδιωτικής διακυβέρνησης στην Κύπρο. Κινούμενη προς αυτό τον άξονα, αναγνωρίζει τις καλές πρακτικές που αναλαμβάνονται και υλοποιούνται από άτομα και οργανισμούς (δημόσιες και ιδιωτικές εταιρείες), την ίδια στιγμή που ασκεί κριτική στις κακές πρακτικές που συμβαίνουν από μέρους τους. Ως εκ τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΔ-Κ, αποφάσισε την προκήρυξη αναγνώρισης  και προώθησης  των καλών πρακτικών που έχουν εφαρμοστεί την περίοδο 2015-2016 με στόχο την μείωση της διαφθοράς ή/και την ενδυνάμωση της διαφάνειας.  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν το έντυπο υποψηφιότητας από την ιστοσελίδα μας ή τα γραφεία μας. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων είναι 15 Νοεμβρίου 2016 στις 5 μμ.

Η ανακήρυξη των καλών πρακτικών θα γίνει σε τελετή που θα διοργανωθεί από τη ΔΔ-Κ στις 9 Δεκεμβρίου 2016.

Όποια τμήματα/υπηρεσίες/άτομα/επιχειρήσεις επιθυμούν να διευθετήσουν συνάντηση με τους εμπειρογνώμονες που δραστηριοποιούνται στον Οργανισμό, ώστε να τους γίνουν  εισηγήσεις για βέλτιστες πρακτικές προώθησης της διαφάνειας ή τρόπους αντιμετώπισης της διαφθοράς στον τομέα τους, μπορούν να επικοινωνήσουν με τα γραφεία της ΔΔ-Κ: Μιχαλακοπούλου 27, Γραφείο 08, City Business Centre, 1075 Λευκωσία και στο τηλέφωνο 22 025772 [email protected]

 

Τη σχετική ανακοίνωση τύπου και το έντυπο για υποβολή της υποψηφιότητας μπορείτε να τα βρείτε εδώ:

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ