Οικονομικοί Έλεγχοι (Financial Audits)

Πατώντας στους πιο κάτω συνδέσμους μπορείτε να κατεβάσετε υπό μορφή pdf τους οικονομικούς ελέγχους που έγιναν για τον Οργανισμό μας:

Cyprus Integrity Forum’s (ex Transparency Cyprus) annual audit reports are available to download here:

 

CIF audit report 2019

CIF audit report 2018

CIF audit report 2017

TIC audit report 2016

TIC audit report 2015

TIC audit report 2014

TIC audit report 2013

TIC audit report 2012