ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2019

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2019

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Cyprus Integrity Forum Ltd, σας καλεί όπως παρευρεθείτε στην Ετήσια Γενική Συνέλευση στις 11 Δεκεμβρίου 2019, η ώρα 18:00. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης περιλαμβάνουν:

 

18:00-18:15

Ομιλία Προέδρου

 

18:15-18:30

Επικύρωση της Οικονομικής Έκθεσης Δεκεμβρίου 2018

 

18:30-19:00

Εκλογές Διοικητικού Συμβουλίου

 

Οι εργασίες της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης θα διεξαχθούν στην Αίθουσα Διαλέξεων (ισόγειο), στα Κεντρικά Γραφεία Διοίκησης της Τράπεζας Κύπρου, Αγία Παρασκευή, Λευκωσία.

Εάν κάποιο μέλος επιθυμεί να θέσει τον εαυτό του ως υποψήφιο για τις εκλογές, θα πρέπει να συμπληρώσει το έντυπο υποψηφιότητας που σας αποστέλλεται με την παρούσα πρόσκληση και να προταθεί από ένα μέλος. Το έντυπο θα πρέπει να αποσταλεί στη Γραμματεία μέχρι τις 6 Δεκεμβρίου 2019 στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] . Το μέλος που προτείνει τον υποψήφιο θα πρέπει να παρευρεθεί και να ψηφίσει στη συνέλευση για την οποία δόθηκε ειδοποίηση ότι προτίθεται να εισηγηθεί τέτοιο πρόσωπο για εκλογή, όπως και γραπτή ειδοποίηση του προσώπου αυτού που δηλώνει την προθυμία του να εκλεγεί.

Όποιο μέλος επιθυμεί να θέσει υποψηφιότητα, θα πρέπει βάσει του Kαταστατικού να υποβάλει την υποψηφιότητα του αφού πρώτα προταθεί από κάποιο μέλος το οποίο είναι ταμειακώς τακτοποιημένο. Επίσης, σύμφωνα με το Καταστατικό, δικαίωμα ψήφου έχουν μέλη που έχουν εγγραφεί έξι μήνες πριν τις εκλογές. Ακόμη, με βάση το Καταστατικό (άρθρο 6.2), άτομα τα οποία εκλέγονται, εκτός από την ετήσια συνδρομή των €30, εάν εκλεγούν, θα πρέπει να καταβάλουν και το εφάπαξ ποσό των €70.

Το Διοικητικό Συμβούλιο επιθυμεί να θέσει υπόψη σας τα ακόλουθα:

Α) Βάσει του άρθρου 13.2 του καταστατικού: «13.2 Δικαίωμα ψήφου και δικαίωμα υποψηφιότητας στο Διοικητικό Συμβούλιο θα έχουν όλα τα Μέλη που έχουν εξοφλήσει τις οφειλόμενες συνδρομές τους μέχρι την έναρξη της συνέλευσης και είναι μέλη για τουλάχιστον έξι μήνες πρίν την Γενική Συνέλευση».

Β) Με βάση το άρθρο 13.3: «Μέλος που είναι φυσικό πρόσωπο μπορεί να εξασκεί τα δικαιώματα του  προσωπικά ή μέσω αντιπροσώπου. Ο αντιπρόσωπος θα πρέπει να διοριστεί με γραπτή δήλωση η οποία θα πρέπει να παραληφθεί από τον Γραμματέα τουλάχιστο σαρανταοκτώ ώρες πριν την έναρξη της Συνέλευσης».

Παρακαλούμε όπως όλα τα Μέλη και υποψήφιοι για το ΔΣ τακτοποιήσουν τις οφειλόμενες οφειλές μέχρι την έναρξη της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης. Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 22025772.

 

Σχετικοί σύνδεσμοι:

Καταστατικό Οργανισμού: http://cyprusintegrityforum.org/wp-content/uploads/2018/06/Cyprus-Integrity-Forum-Constitution.pdf

Οικονομική Έκθεση 2018 (το αρχείο θα αναρτηθεί αρχές Δεκεμβρίου 2019: http://cyprusintegrityforum.org/financial-audits/

 

 

ΧΡΗΣΙΜΑ ΑΡΧΕΙΑ

Πρόγραμμα Συνέλευσης

Invitation in English

Υποβολή Υποψηφιότητας για Εκλογή στο Διοικητικό ΣυμβούλιοΠληρεξούσιο έγγραφο

Πρόσκληση