Προτάσεις Cyprus Integrity Forum για Πάταξη της Διαφθοράς

Το Cyprus Integrity Forum (CIF), ως ο μοναδικός μη κυβερνητικός και μη πολιτικοποιημένος οργανισμός στην Κύπρο που έχει ως δράση του την πάταξη της διαφθοράς στην κοινωνία, την πολιτεία και στον επιχειρηματικό κόσμο, παρουσιάζει 7 συγκεκριμένα μέτρα που θα εισηγηθεί για άμεση εφαρμογή στο Κράτος.

Οι αξίες της κοινωνίας μας κατάρρευσαν και μόνο με μια εις βάθος αναδιάρθρωση σε όλους τους πυλώνες της Δημοκρατίας, θα μπορέσουμε να επανακτήσουμε την αξιοπιστία μας τόσο στο εσωτερικό αλλά ιδίως στο εξωτερικό.

Οφείλουμε να επιδείξουμε πέραν πάσης αμφιβολίας ότι διατηρούμε μηδενική ανοχή για οποιαδήποτε συμβάντα ή συμπεριφορές διαφθοράς, και ότι η διαφάνεια αποτελεί κύρια αρχή πάνω στην οποία στηρίζεται και λειτουργεί η κοινωνία, η πολιτεία και ο επιχειρηματικός κόσμος της Κύπρου.

Η πάταξη της διαφθοράς αποτελεί καθήκον ΟΛΩΝ και ο αγώνας για να είναι αποτελεσματικός, οφείλει να είναι ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ!

Τα 7 αυτά μέτρα που θα αποτελέσουν τη βάση συζήτησης με διάφορους εταίρους τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό με διεθνείς οργανισμούς που διαδραματίζουν σημαντική δραστηριότητα στην πάταξη της διαφθοράς, έχουν ως εξής:

  1. Επίσπευση των διαδικασιών για εγκαθίδρυση και λειτουργία της Ανεξάρτητης Αρχής Κατά της Διαφθοράς με σύνθεση και τρόπο λειτουργίας που να αντανακλά και να προωθεί την ακεραιότητα και διαφάνεια.
  2. Άμεση εισαγωγή σε Νόμο των νομοθετικών πλαισίων περί Lobbying και Προστασίας του Πληροφοριοδότη που εκκρεμούν αδικαιολόγητα για μεγάλο χρονικό διάστημα στη Βουλή των Αντιπροσώπων.
  3. Άμεση εφαρμογή και υιοθέτηση των 16 εισηγήσεων που έγιναν από την Επιτροπή Greco του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.
  4. Εφαρμογή ενός ελάχιστου πλαισίου ορθής διακυβέρνησης από όλους τους οργανισμούς στην Κύπρο, ανεξάρτητα από τη φύση των εργασιών τους.
  5. Εφαρμογή ενός συνολικού Κώδικα Δεοντολογίας για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, του Υπουργικού Συμβουλίου όπως επίσης και για όλα τα μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων και συνεχής παρακολούθηση για αποτελεσματική εφαρμογή/υιοθέτηση του από την Ανεξάρτητη Αρχή Κατά της Διαφθοράς.
  6. Συνεχής και ανεξάρτητη παρακολούθηση της ακέραιης και αποτελεσματικής λειτουργίας του Γενικού Σχεδίου Υγείας ούτως ώστε να βεβαιώνεται συμμόρφωση με το πλαίσιο λειτουργίας του και αποφυγής συμβάντων διαφθοράς.
  7. Άμεση προώθηση ενεργειών για αποτελεσματική πάταξη συμβάντων διαφθοράς στον Αθλητισμό μέσω σχεδιασμού ενός ενιαίου νομοθετικού πλαισίου που να περιλαμβάνει ελέγχους και να προνοεί επαρκή εκπαίδευση ιδίως στις νέες γενιές και στην κοινωνία γενικότερα.