Άλλη βοήθεια

Θα θέλαμε επίσης να επικοινωνήσει μαζί μας οποιοσδήποτε με πείρα σε νομικά, οικονομικά, χρηματοπιστωτικά, λογιστικά επαγγέλματα, στις δημόσιες σχέσεις/επικοινωνία/τη δημοσιογραφία, τις γραφικές τέχνες, την πληροφορική, την εξεύρεση πόρων και τη διοίκηση – κατ’ ακρίβεια, οποιοσδήποτε που μπορεί και θέλει να βοηθήσει!