Κοινωνία

Απαιτω Διαφανεια

Ωρα να Ξυπνήσουμε

Στη Διεθνή Διαφάνεια – Κύπρος πιστεύουμε ότι οι πολίτες δεν θα έμεναν απαθείς μπροστά στη διαφθορά αν κάποιος τους προσέφερε έναν απλό και αξιόπιστο μηχανισμό για να την καταγγείλουν. Η μάχη κατά της διαφθοράς θα είναι πιο αποτελεσματική αν οι πολίτες συμμετέχουν ενεργά. Η άμεση επαφή με τους πολίτες μας προσφέρει τη δυνατότητα να κατανοήσουμε τον τρόπο που λειτουργεί η διαφθορά στην πράξη και να προωθήσουμε τις κατάλληλες προτάσεις και οι αληθινές εμπειρίες των πολιτών αποδεικνύουν πόσο σημαντικές είναι οι αλλαγές που προωθούμε.

Με βάση τα παραπάνω, το πρόγραμμα-υπηρεσία «Απαιτώ Διαφάνεια» έχει ξεκινήσει τη λειτουργία της από τις 2 Οκτωβρίου 2014. Το πρόγραμμα αφορά στην λειτουργία ενός κέντρου υποδοχής καταγγελιών, ενημέρωσης, υποστήριξης και διερεύνησης θεμάτων που παραπέμπουν σε διαφθορά. Η Υπηρεσία λειτουργεί με την υποστήριξη ομάδας νομικών της Διεθνούς Διαφάνειας-Κύπρος έχοντας στόχο την παροχή καθοδήγησης και υποστήριξης σε θύματα και μάρτυρες διαφθοράς. Σκοπός είναι η συνδρομή για την επίλυση των προβλημάτων που προκαλεί η διαφθορά, ο εντοπισμός φορέων/υπηρεσιών ευάλωτων στη διαφθορά και η προώθηση συστημικών αλλαγών που θα βελτιώσουν την καθημερινή ζωή όλων των πολιτών.

Στην Υπηρεσία «Απαιτώ Διαφάνεια» μπορεί να απευθύνεται κάθε φυσικό (πολίτης) ή νομικό πρόσωπο (εταιρεία) με σκοπό να αναφέρει περιστατικά διαφθοράς και να λάβει περαιτέρω βοήθεια και καθοδήγηση για το πώς και πού, μπορεί να απευθυνθεί ώστε να υπάρξει αποτελεσματική αντιμετώπιση της καταγγελίας του. Η ομάδα νομικών της Διεθνούς Διαφάνειας-Κύπρος μέσα από την επεξεργασία των καταγγελιών θα έχει τη δυνατότητα να εντοπίζει τα ευάλωτα σημεία όπου ευδοκιμούν φαινόμενα διαφθοράς, να διατυπώνει και να προωθεί προτάσεις για τη βελτίωση των θεσμών σε εθνικό επίπεδο.

Απευθύνεται σε όλους: άτομα ή οργανισμούς που έχουν πέσει θύματα διαφθοράς και επιθυμούν να το καταγγείλουν και να αναλάβουν δράση για να βάλουν ένα τέλος στη διαφθορά πριν κάποιος άλλος γίνει το επόμενο θύμα της.

Με τη συνδρομή της ομάδας νομικών της Υπηρεσίας «Απαιτώ Διαφάνεια» η οργάνωση βοηθά και υποστηρίζει θύματα διαφθοράς. Συγκεκριμένα:

 • Παρέχει υποστήριξη και καθοδήγηση σε όσους επιθυμούν να καταγγείλουν περιστατικά που εμπεριέχουν διαφθορά, όπως κατάχρηση εξουσίας, δωροδοκία ή σπατάλη δημόσιων πόρων.
 • Σε υποθέσεις που κατά τη διακριτική ευχέρεια της Υπηρεσίας κρίνονται ως σημαντικού ενδιαφέροντος, η Υπηρεσία επικοινωνεί με τις καταγγελλόμενες πλευρές, αναζητώντας περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα καταγγελλόμενα περιστατικά.
 • Παρέχει πληροφορίες σε ανθρώπους που επιθυμούν να ενημερωθούν για τη διαφθορά και τους τρόπους καταπολέμησης της στην καθημερινή τους ζωή.
 • Μέσα από την καταγραφή των καταγγελιών εντοπίζονται ευάλωτοι στη διαφθορά θεσμοί και προωθούνται προτάσεις για τη θεσμική αντιμετώπιση των περιστατικών διαφθοράς.

Η Υπηρεσία δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να απευθύνονται και να αναφέρουν περιστατικά διαφθοράς με τους ακόλουθους απλούς τρόπους:

 • Καλώντας την ανεξάρτητη Γραμμή Υποστήριξης 70070011. Η Γραμμή Υποστήριξης λειτουργεί: Τρίτη και Πέμπτη μεταξύ των ωρών 09.30-13.00.
 • Κάνοντας online καταγγελία μέσω της ιστοσελίδας: www.transparencycyprus.org/apaitodiafania
 • Συμπληρώνοντας Αίτημα Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης που υπάρχει στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας και αποστέλλοντας το στην Υπηρεσία «Απαιτώ Διαφάνεια», στα γραφεία της Διεθνούς Διαφάνειας – Κύπρος, επιλέγοντας έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
  • Ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Στρατηγού Μακρυγιάννη 36, 3022, Λεμεσός, Κύπρος
  • Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση: [email protected]
  • Αποστολή φαξ στον αριθμό: +357 25 37 56 55

Κάθε κλήση και μήνυμα που υποδέχεται η Υπηρεσία από πολίτη είναι σημαντικό για την Διεθνή Διαφάνεια-Κύπρος και προσπαθεί να κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να βοηθήσει. Ωστόσο, δεν μπορεί να βοηθήσει σε κάθε περίπτωση.

 • Η Υπηρεσία «Απαιτώ Διαφάνεια» δεν παρέχει άμεσα νομικές συμβουλές και νομική εκπροσώπηση. Αυτό δεν εμποδίζει την οργάνωση να προσφέρει γενικές νομικές πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στο κοινό. Είναι επίσης σημαντικό να σημειωθεί ότι μπορεί να ερευνήσει και να εκθέσει δημόσια παράπονα για λογαριασμό των καταγγελλόντων.
 • Δεν υποκαθιστά τις ερευνητικές και διωκτικές αρχές.
 • Δεν αναλαμβάνει μια υπόθεση που δεν εμπεριέχει διαφθορά.

Το πρόγραμμα στο πρώτο έτος λειτουργίας (ολοκληρώνεται στις 31 Οκτωβρίου 2015) θα υλοποιηθεί με την ουσιαστική οικονομική υποστήριξη του Προγράμματος Πρόληψης & Καταπολέμησης του Εγκλήματος – Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων.

Στόχος της οργάνωσης Διεθνής Διαφάνεια – Κύπρος είναι το πρόγραμμα να συνεχιστεί καθώς οι ενδείξεις για την επιτυχία του είναι ήδη απτές. Επισημαίνουμε επίσης ότι στην Κύπρο, με βάση την τελευταία έρευνα που πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο και Σεπτέμβριο του 2014, το 74% όσων ρωτήθηκαν δήλωσαν διατεθειμένοι να καταγγείλουν περιστατικά διαφθοράς. Υπάρχει λοιπόν ένα αισιόδοξο μήνυμα που προκύπτει από την τάση των πολιτών να σηκώσουν ανάστημα ενάντια στη διαφθορά. Οι καταγγελίες που θα φθάσουν σε μας θα μας βοηθήσουν να συγκεντρώσουμε στοιχεία και να εξάγουμε συμπεράσματα για να δούμε πού «ευδοκιμεί» η διαφθορά, ποιες είναι οι εστίες της και να προτείνουμε λύσεις για συστημικές ουσιαστικές αλλαγές μέσα από μια ολιστική προσέγγιση.

Η υπηρεσία κατέγραψε τους πρώτους δύο μήνες της λειτουργίας της περισσότερες από 200 υποθέσεις. Περισσότερες από 50% αφορούσαν διαφθορά κυρίως δωροδοκία ή/και κατάχρηση εξουσίας για ίδιον όφελος. Επίσης ένας σημαντικός αριθμός υποθέσεων αφορούσε αιτήματα για έναρξη έρευνας σε υποθέσεις που έκλεισαν στο παρελθόν.

Ιστοσελίδα προγραμματος