Διεθνής Διαφάνεια

Η Διεθνής Διαφάνεια, η διεθνής κοινωνική οργάνωση που οδηγά την μάχη κατά της διαφθοράς, ενώνει τον κόσμο μαζί σε μια δυνατή παγκόσμια συμμαχία για να τερματίσουν τις καταστροφικές συνέπειες της διαφθοράς σε άνδρες, γυναίκες και παιδιά σε ολόκληρο τον κόσμο. Η αποστολή της ΔΔ είναι να δημιουργήσει την αλλαγή προς ένα κόσμο ελεύθερο από διαφθορά.

Η Διεθνής Διαφάνεια προκαλεί το αναπόφευκτο της διαφθοράς, και προσφέρει ελπίδα στα θύματα της. Από την ίδρυση της το 1993, η ΔΔ έχει διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο στην βελτίωση της ζωής εκατομμυρίων ανά τον κόσμο οικοδομώντας την δυναμική για το κίνημα ενάντια στην διαφθορά. Η ΔΔ ευαισθητοποιεί και μειώνει την απάθεια και την ανοχή προς την διαφθορά καθώς επίσης επινοεί και εφαρμόζει πρακτικά μέτρα προς αντιμετώπιση της.

Η Διεθνής Διαφάνεια είναι ένα διεθνές δίκτυο το οποίο συμπεριλαμβάνει περισσότερα από 90 εγκαθιδρυμένα και υπό-εγκαθίδρυση τοπικά εθνικά παραρτήματα. Αυτά τα σώματα καταπολεμούν την διαφθορά στην τοπική εθνική σκηνή με διάφορους τρόπους. Συγκεντρώνουν τα βασικά μέρη από την κυβέρνηση, την κοινωνία των πολιτών, τις επιχειρήσεις και τα μέσα μαζικής επικοινωνίας για να προαγάγουν την διαφάνεια σε εκλογές, στην δημόσια διοίκηση, στις αγορές προμηθειών και στις επιχειρήσεις. Το διεθνές δίκτυο παραρτημάτων και συνδέσμων της ΔΔ χρησιμοποιούν επίσης εκστρατείες ευαισθητοποίησης για άσκηση πιέσεων προς τις κυβερνήσεις για να εφαρμόσουν μεταρρυθμίσεις για καταπολέμηση της διαφθοράς.

Πολιτικά μη-κομματική, η ΔΔ δεν αναλαμβάνει διερευνήσεις κατηγοριών υποτιθέμενης διαφθοράς ή αποκάλυψης ατομικών υποθέσεων αλλά πάντοτε εργάζεται συνασπισμένη με άλλους οργανισμούς που το κάνουν.

Η ΔΔ έχει τις δεξιότητες, τα εργαλεία, την πείρα και εμπειρογνωμοσύνη και την πλατιά συμμετοχή για να πολεμήσει την διαφθορά στο έδαφος, καθώς επίσης μέσω παγκόσμιων και περιφερειακών πρωτοβουλιών.

Διανύοντας την 2η δεκαετία της, η Διεθνής Διαφάνεια ωριμάζει εντείνοντας και εντατικοποιώντας την μάχη της εναντίον της διαφθοράς