Εισηγήσεις της Κυβέρνησης που αφορούν την πρόληψη, διερεύνηση και καταστολή της διαφθοράς στη Κύπρο.

Ο οργανισμός «Διεθνής Διαφάνεια Κύπρος» χαιρετίζει και υποστηρίζει τα μέτρα που ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανακοίνωσε και αφορούν την ενδυνάμωση της κοινωνίας και την βελτίωσης της ποιότητας της δημόσιας και ιδιωτικής διακυβέρνησης στην Κύπρο, προωθώντας την διαφάνεια, την ακεραιότητα καθώς και την ανάληψη ευθύνης.

photo proedrikoΟ οργανισμός «Διεθνής Διαφάνεια Κύπρος» έχει διαπιστώσει με ικανοποίηση ότι έχουν περιληφθεί στα μέτρα αρκετές από τις προτάσεις που ο οργανισμός έχει επιδώσει στην κυβέρνηση τόσο σε κατ’ ιδίαν όσο και σε δημόσιες συναντήσεις. Το πλήρες κείμενο των προτάσεων έχει παρουσιαστεί δημόσια στα ΜΜΕ και στην παρουσία του Υπουργού Οικονομικών στις 23 Απριλίου 2013 και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα εδώ.

Ο δρόμος για την διαφάνεια, την ακεραιότητα καθώς και την ανάληψη ευθύνης είναι μακρύς και δύσκολος. Η Διεθνής Διαφάνεια Κύπρος ως μη κυβερνητικός οργανισμός με διεθνή χαρακτήρα θα συνεχίσει να είναι ενεργός φορέας στη Κύπρο για διασφάλιση της πλήρους διαφάνειας, λογοδοσίας, ανάληψης ευθύνης, ακεραιότητας, αλληλεγγύης και συμμετοχικής δημοκρατίας.