Ευρήματα της Διεθνούς Διαφάνειας Κύπρου για την Διαφθορά

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων (PDF)

Η οργάνωση Διεθνής Διαφάνεια Κύπρος (ΔΔΚ) είναι ένας μη κυβερνητικός, πολιτικά ανεξάρτητος και μη κερδοσκοπικός οργανισμός με στόχο την καταπολέμηση της διαφθοράς. Ορισμένες από τις κύριες προτεραιότητές της ΔΔΚ είναι η ευαισθητοποίηση των επιζήμιων επιπτώσεων της διαφθοράς και η ενθάρρυνση των πολιτών να συμμετάσχουν στον αγώνα εναντίον της διαφθοράς.

Στο πλαίσιο δραστηριοποίησης της, η ΔΔΚ διεξάγει κάθε χρόνο έρευνα σχετικά με την  αντίληψη της διαφθοράς στην Κύπρο έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν οι αιτίες της διαφθοράς και να προσδιοριστούν τα επίπεδα αντίληψης σχετικά με τη διαφθορά  στα διάφορα όργανα λήψης αποφάσεων.

Στην 3η ετήσια έρευνα αναφορικά με τις αντιλήψεις των Κυπριων για τα επίπεδα διαφθοράς στην Κύπρο, έλαβαν μέρος 953 ερωτηθέντες απο όλες τις μεγάλες πόλεις της Κύπρου, εκπροσωπόντας όλες τις ηλικιακές ομάδες με άτομα ηλικίας 18-30 ετών (39%), 31-40 ετών (21%), 41-50 ετών (19%), 51-60 ετών (13%) και 61ετών + (8 %). Η συντριπτική πλειοψηφία  των ερωτηθέντων (91%) θεωρούν ότι η διαφθορά αποτελεί ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα, ενώ παράλληλα πιστεύουν ότι υπάρχει τόσο σε εθνικό (85%) όσο και σε τοπικό επίπεδο (82%) και προβλέπουν ότι θα αυξηθεί λόγω της παρούσας οικονομικής κρίσης (79%).

Σε ερώτηση αναφορικά με την ύπαρξη της διαφθοράς σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, η έρευνα διαπίστωσε ότι η διαφθορά θεωρείται ότι είναι πιο διαδεδομένη μεταξύ των πολιτικών (96%), των δημοσίων υπαλλήλων που είναι υπεύθυνοι για τις δημόσιες συμβάσεις (94%), των τοπικών αρχών (93%), της τοπικής και επαρχιακής αυτοδιοίκησης (93%), και της Αστυνομίας (93%). Σύμφωνα και με τα πορίσματα των δύο προηγούμενων ερευνών από τη ΔΔΚ, οι ερωτηθέντες εξακολουθούν να αντιλαμβάνονται ότι οι πολιτικοί είναι η κατηγορία των ανθρώπων που δίνουν ή λαμβάνουν δωροδοκίες, ή και εκμεταλλεύονται τη θέση και την ισχύ τους για προσωπικό όφελος στο έπακρο, από όλες τις κατηγορίες των ανθρώπων που απαριθμούνται στην ερώτηση. Στις δύο προηγούμενες έρευνες (2010 και 2011) οι ερωτηθέντες υποστήριξαν ότι οι πολιτικοί είναι η πιο διεφθαρμένη κατηγορία με απαντήσεις 90% και 93% αντίστοιχα.

 Όπως υπογραμμίζεται από την παρούσα έρευνα της ΔΔΚ, ο κύριος λόγος για την ύπαρξη της διαφθοράς στην Κύπρο είναι ότι οι πολιτικοί δεν πράττουν αρκετά για την καταπολέμηση της (88%). Καθοριστικοι παράγοντες σχετικά με την αιτιολογηση της διαφορας στην Κύπρο μεταξύ των ερωτηθέντων φαίνετε επίσης να είναι η έλλειψη πραγματικής τιμωρίας (87%) και η έλλειψη αξιοκρατίας (87%).

Τα ευρήματα της έρευνας σχετικά με την καταπολέμηση της διαφθοράς, αποδεικνύουν ότι το νομικό και δικαστικό πλαίσιο θα πρέπει να ενισχυθεί:

(α) με την συντομότερη εκδίκαση και επιβολή ποινών (89%);

(β) με την αναβάθμιση του νομικού πλαισίου για τον  εντοπισμό, καταπολέμηση και τιμωρία της διαφθοράς (89%);

(γ) με την εφαρμογή αυστηρής τιμωρίας όσων παράνομα λαμβάνουν (88%) και προσφέρουν (81%) δωροδοκίες; και

(δ) μέσω της περισσότερης διαφάνειας και εποπτείας όσον αφορά τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων (88%).

Τέλος, οι ερωτηθέντες πιστεύουν ότι την ευθύνη για την πρόληψη και την καταπολέμηση της διαφθοράς την έχει η κυβέρνηση (89%), τα πολιτικά κόμματα και η Βουλή (87%) και η αστυνομία (84%).