Ευρωπαϊκή δήλωση «Δέσμευση κατά της Διαφθοράς» από την οργάνωση Διεθνής Διαφάνεια-Κύπρος

European Parliament elections 2014_TIC Declaration sampleΗ οργάνωση Διεθνής Διαφάνεια με την συνεργασία των ευρωπαϊκών εθνικών παραρτημάτων της  έχει ετοιμάσει την ευρωπαϊκή δήλωση «Δέσμευση κατά της Διαφθοράς». Η ευρωπαϊκή δήλωση Δέσμευσης κατά της Διαφθοράς  ετοιμάστηκε με σκοπό να υπογραφεί σε όλες τις χώρες και από όλους τους υποψήφιους ευρωβουλευτές οι οποίοι θα διεκδικήσουν έδρα στις επικείμενες ευρωεκλογές.  Στόχο έχει την δέσμευση και ευαισθητοποίηση τόσο των ιδίων των υποψηφίων όσο και των κομμάτων/ομάδων ή σχηματισμών που εκπροσωπούν στα θέματα καταπολέμησης της διαφθοράς και εμπέδωσή των αρχών διαφάνειας σε ευρωπαϊκό και εθνικό πολιτικό επίπεδο. Η Διεθνής Διαφάνεια-Κύπρος έχει ήδη ξεκινήσει την εκστρατεία συλλογής των υπογραφών από τους υποψήφιους ευρωβουλευτές στη Κύπρο με στόχο να έχουν υπογράψει όλοι πριν τις 15 Μαΐου 2014. Η Διεθνής Διαφάνεια-Κύπρος θα δημοσιεύσει όλα τα ονόματα των υποψηφίων οι οποίοι θα υπογράψουν την δήλωση πριν από την ημέρα πραγματοποίησης των ευρωεκλογών. Στο κείμενο της Δέσμευσης κατά της Διαφθοράς αναφέρονται τα ακόλουθα:

«Η έκθεση της ΕΕ ενάντια στην διαφθορά κατέδειξε την ύπαρξη ενός συνεχιζόμενου προβλήματος ανάμεσα στα 28 κράτη μέλη της ΕΕ και την ανάγκη για επείγουσα δράση.
Καθ’ όλη την διάρκεια της θητείας του επόμενου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2014-2019) το κόμμα/άτομο δεσμεύεται για την καταπολέμηση της διαφθοράς και την προώθηση της διαφάνειας, την υπευθυνότητα και την ακεραιότητα στα ευρωπαϊκά όργανα, ιδρύματα, πολιτικές και τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Συγκεκριμένα, διασφαλίζεται ότι οι ευρωβουλευτές θα εργάζονται σε διαβούλευση με την κοινωνία των πολιτών και άλλους φορείς για την επίτευξη των ακόλουθων στόχων:
Η διακυβέρνηση και η νομοπαρασκευαστική διαδικασία στους ευρωπαϊκούς θεσμούς να καταστεί πρότυπο διαφάνειας, ευθύνης και ακεραιότητας και να τεθούν τα ψηλότερα διεθνή κριτήρια σε αυτό τον τομέα. Οι ευρωβουλευτές δεσμεύοντα να τηρούν το γράμμα και το πνεύμα του Κώδικα Δεοντολογίας που ισχύει για τους ευρωβουλευτές και θα δημοσιεύουν ένα “νομοθετικό αποτύπωμα” το οποίο θα συνοδεύει κάθε έκθεση για την οποία οι ευρωβουλευτές θα είναι υπεύθυνοι για την σύνταξη της κατά την διάρκεια της θητείας τους στο Ευρωκοινοβούλιο.
2. Η ΕΕ θα προωθήσει την μεγαλύτερη ακεραιότητα και διαφάνεια στα θέματα των δημοσίων δαπανών. Θα διασφαλίσει ότι όλες οι πληροφορίες αναφορικά για τα ευρωπαϊκά ταμεία θα δημοσιοποιούνται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμες και αξιοποιήσιμες από τους πολίτες, όπως για παράδειγμα με την συμμόρφωση στις αρχές της ανοικτής πληροφόρησης. Οι κανόνες των δημοσίων διαγωνισμών της ΕΕ θα λαμβάνουν υπόψη τις αρχές των ανοικτών προσφορών και θα υπάρχουν αποτελεσματικές μέθοδοι για την αντιμετώπιση περιπτώσεων όπου υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. Αυτό θα ισχύει στις δαπάνες της ΕΕ και των εθνικών οργάνων. 
3. Η ΕΕ θα προωθήσει πρωτοβουλίες και τη νομοθεσία που θα παρέχει αποτελεσματική προστασία για την προστασία του πληροφοριοδότη στους δημόσιους, ιδιωτικούς και μη κερδοσκοπικούς τομείς».

Μετά την εκλογή των κυπρίων ευρωβουλευτών η Διεθνής Διαφάνεια-Κύπρος θα έχει συναντήσεις με όσους εκλεγούν και θα έχουν υπογράψει τη  δήλωση Δέσμευσης κατά της Διαφθοράς με στόχο να τους ενημερώσει για τις αρχές και ενέργειες που αναφέρονται στη δήλωση. Τονίζεται ότι η Διεθνής Διαφάνεια-Κύπρος αποτελεί τον μοναδικό επίσημο φορέα στη Κύπρο για θέματα διαφθοράς και διαφάνειας. banner_tic_pl   Πλήρες  κείμενο της δήλωσης και παράρτημα στα Ελληνικά. Κατάλογος υποψηφίων στους οποίους έχει αποσταλεί η δήλωση. Πλήρες επίσημο κείμενο της δήλωσης στα Αγγλικά. Παράρτημα της δήλωσης στα Αγγλικά