Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Cyprus Integrity Forum (CIF) και Partnership For Transparency (PTF)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

Μνημονιο Συνεργασίας μεταξύ Cyprus Integrity Forum (CIF) και Partnership For Transparency (PTF)

Λευκωσία, 27 Ιουνίου 2018 – Σε συνεργασία προχωρούν οι δύο Οργανισμοί CIF και PTF με την υπογραφή μνημονίου στις 26 Ιουνίου 2018. Πρόκειται για μια εξαιρετικής σημασίας συμφωνία συνεργασίας μεταξύ των πρωτοπόρων οργανισμών σε Κύπρο και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής που έχουν ως σκοπό την πάταξη της διαφθοράς και την προώθηση της διαφάνειας και της ακεραιότητας.

Η συμφωνία συνεργασίας υπεγράφει στην Ουάσιγκτον μεταξύ του κ. Μάριου Σκανδάλη, Προέδρου του CIF και του κ. Simon Gray, Senior Advisor του PTF.

Tο CIF είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση που ιδρύθηκε το 2010 και σκοπός της είναι η συνεισφορά στην ενδυνάμωση της κοινωνίας και τη βελτίωση της ποιότητας της δημόσιας και ιδιωτικής διακυβέρνησης στην Κύπρο, προωθώντας την διαφάνεια, την ακεραιότητα καθώς και την ανάληψη ευθύνης. Μερικές από τις προτεραιότητες είναι η αύξηση των αντιλήψεων του κοινού για τις επιπτώσεις της διαφθοράς και η ενδυνάμωση και ενθάρρυνση των πολιτών να συμμετέχουν στην καταπολέμησή της. Περισσότερες πληροφορίες στο: http://cyprusintegrityforum.org/

Το PTF είναι επίσης μη κυβερνητική οργάνωση η οποία ιδρύθηκε το 2000. Σκοπός της οργάνωσης είναι η παροχή τεχνικής βοήθειας σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, όπου πολίτες δρουν για τη βελτίωση της διακυβέρνησης, την αύξηση της διαφάνειας και τη μείωση της διαφθοράς. Στόχος είναι ανάπτυξη καινοτόμων προσεγγίσεων και εργαλείων ώστε να προωθείται μια κουλτούρα διαφάνειας σε διεθνές επίπεδο. Περισσότερες πληροφορίες στο: https://ptfund.org/

 

36276981_1441528495993094_1598663544277041152_n 36228803_1441528402659770_6261951932613525504_n