Ειμαστε εστιασμενοι...

Προγραμματα και δραση

Είναι διαπιστωμένο ότι η διαφθορά και τα παράγωγα της αποτελούν βασική αιτία της πολύπλευρης ηθικής, κοινωνικής, πολιτικής και οικονομικής κρίσης που οδήγούν μια χώρα στην εξαθλίωση και την διάσπαση του κοινωνικοοικονομικού ιστού.

Η διαφθορά έχει καταστεί απειλή για τη λειτουργία του πολιτικού μας συστήματος, για την κοινωνική μας συνοχή και την εθνική μας υπόσταση.

Την ίδια στιγμή, η διαφθορά εκτιμάται ότι κοστίζει στην οικονομία της Ευρωπαικής Ένωσης 120 δις ευρώ ετησίως, ένα ποσό που προσεγγίζει το ύψος του ετήσιου προϋπολογισμού των οργάνων και οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά συνέπεια, η καταπολέμηση της διαφθοράς συμβάλλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαικής Ένωσης στο πλαίσιο της παγκόσμιας οικονομίας.

Η καταπολέμηση της διαφθοράς και της απάτης αποτελεί εθνική αρμοδιότητα. Τα κράτη μέλη έχουν θεσπίσει τα περισσότερα από τα απαιτούμενα νομοθετήματα και θεσμούς για την πρόληψη και την καταπολέμηση της διαφθοράς.

Σε τελική ανάλυση, η διαφθορά κλονίζει την εμπιστοσύνη των πολιτών στους δημοκρατικούς θεσμούς και τις συναφείς διαδικασίες.

Τομείς Προγραμμάτων

Υποστήριξη στη πολιτεία

Eπιδιώκουμε την επίτευξη ενός περιβάλλοντος στο οποίο η πίστη και η εμπιστοσύνη των πολιτών σε συνδιασμό με πολιτική βούληση των εν ενεργεία πολιτικών να θέσουν κοινή και αμοιβαία δέσμευση για μηδενική ανοχή στη διαφθορά και τις πρακτικές της.

.

Αφύπνηση της κοινωνία

Όποιο πολιτικό σύστημα και αν συσταθεί, όσο ιδανικό και αν είναι ως προς τη σύλληψή του, τους στόχους και τις επιδιώξεις του δεν μπορεί να αποδώσει, αν οι πολίτες δεν έχουν δυνατότητα συμμετοχής στην οικοδόμηση του και αν δεν το υιοθετήσουν.

.

Συμβολή στην ακεραιότητα

Προάγουμε τις αρχές της διαφάνειας, της υπευθυνότητας και της ακαιρεότητας στο Κυπριακό επιχειρείν, μέσα από την συνεργασία με επιχειρήσεις και οργανισμούς, μέσω της ανταλλαγής καλών πρακτικών εντός και εκτός Κύπρου.

.

Έρευνα και ενημέρωση

Διεξάγουμε έρευνες σχετικά με τη διαφθορά στην Κύπρο έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν οι αιτίες και να προσδιοριστούν τα επίπεδα αντίληψης σχετικά με τη διαφθορά στην κοινωνία και τα διάφορα όργανα λήψης αποφάσεων.

.